DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Helsingør-flertal vil af med gamle boliger

Omkring 50 utidssvarende udlejningsboliger skal afvikles, og i stedet skal 175 nye almene boliger opføres.
3. JUN 2019 13.16

HELSINGØR: I et politisk flertal - på tværs af det gældende borgmesterflertal - er K- og S-grupperne på rådhuset i Helsingør blevet enige om en aftale, der afvikler omkring 50 utidssvarende boliger og i stedet åbner for 175 nye almene boliger.

Af den politiske aftale fremgår det, at der er tale om en række kommunale boligejendomme af ældre dato, som ikke alene trænger til renovering, men udover et stort vedligeholdelsesefterslæb – for flere af lejemålenes vedkommende vurderes at være utidssvarende.

Udsigten til et tocifret millionbeløb i de kommende budgetter for at løfte disse boliger til et nutidigt niveau udgør et selvstændigt problem, da der ikke er plads i anlægsbudgettet de næste mange år, og de to partier er samtidig enige om, at der skal afsættes midler til at udvide daginstitutionskapaciteten, hvilket netop vil gøre indhug i anlægsbudgettet.

Derfor foreslår K og S, at kommunen i stedet støtter opførelsen af nye almene boliger målrettet borgere med mindre indtægter. De kommunale lejeboliger afvikles, som de nye almene opføres. Kommunens udgifter til at støtte de nye boliger - grundkapital - skal finansieres ved salget af de kommunale boliger. Kommunen fastholder dog sine husvildeboliger.

I byrådet har borgmester Benedikte Kiær (K) normalt et flertal på 15 ud af de 25 pladser - bestående af en K-V-DF-R-alliance, mens S-EL-SF-Lokaldemokraterne er i mindretal. Den tværgående alliance K og S udgør tilsammen også et flertal på 15.