DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Her er de nye og enklere regler for frivillige

15 tiltag skal gøre det enklere at være frivillig organisation på det sociale område. Se dem her

Det er et sæt mere enkle regler, der fremover skal gøre det nemmere for frivillige sociale organisationer at søge økonomisk støtte gennem staten, oplyser Børne- og Socialministeriet. Reglerne skal blandt andet gøre det nemmere for organisationerne på det sociale område at søge statslige puljer, gennemskue krav til revision og budgetter og have en mere overskuelig økonomi.

De er inddelt under fem temaer, som er mere enkle regler og rammer for driftstilskud, for ansøgningspuljer, mere stabil og langsigtet støttestruktur, styrket kommunikation og dialog og støttestruktur samt tilskudsadministration på tværs af staten.

I foråret nedsatte ministeriet en arbejdsgruppe til at gennemgå det statslige støttesystem til frivillige for at komme med anbefalinger til, hvordan systemet kunne gøres mere enkelt at gennemskue og anvende og mindre bureaukratisk. Det endte i 15 nye tiltag, som efterfølgende har været i høring ved forskellige aktører som fx Ældre Sagen og Røde Kors.

Nu melder Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) således, at hun er klar til at implementere de nye tiltag. Hendes ministerium har siddet i arbejdsgruppen sammen med KL, Finansministeriet og Frivilligrådet, som har udarbejdet tiltagene:

- De frivillige sociale organisationer har nu udsigt til at komme af med en del dobbeltarbejde, og mindre organisationer skal ikke være underlagt samme bureaukrati som de store. Jeg håber, at de her forslag nu bliver til virkelighed og kan udgøre et stort skridt til mindre bureaukrati, siger formand Mads Roke Clausen.

Ændringerne i støttestrukturen for de frivillige aktører er både en del af regeringens 'Strategi for et stærkere civilsamfund' fra 2017 og afbureaukratiseringsreform.

 eo 

Find arbejdsgruppens endelige afrapportering her 

 

De 15 nye tiltag

1. Tidligere udbetaling af driftstilskud og fast årshjul

2. Model til opfølgning på driftstilskud fra satspuljen med udgangspunkt i organisationernes årsrapport

3. Bedre balance mellem opfølgning på driftstilskud og frivillige indsatser

4. Lettelse af regler om revision af projekttilskud

5. Færre og tilpassede krav til budgetter

6. Målrettet og enkel af rapportering fra projekter

7. Udvikling af standarder og redskaber til at måle og evaluere indsatser

8. Bedre muligheder for forankring

9. Mere målrettet uviklingspulje

10. Mere stabil støtte til etablering og grundfinansiering af frivilligcentrene

11. Mere enkel og præcis kommunikation i tilskudsadministrationen

12. Løbende tilfredshedsundersøgelser af tilskudsadministrationen

13. Mere brugervenlig tilskudsportal

14. Fortsat fokus på forudsigelighed i udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer

15. Afdækning af regler og rammer på andre statslige puljeområder