DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Her skal de seks mia. kr. komme fra

En blanding af besparelser, ny prioritering af finanslovsmidler og af investeringsrammen skal sikre seks mia. kr. til reformen.
16. JAN 2019 11.26

Regeringen har ikke ved et trylleslag fundet seks mia. kr. at putte i den nærhedsfond, som skal finansiere den nye sundhedsreform. Ifølge regeringens oplæg skaffes pengene sådan:

  • Direkte besparelser ved reformen (fra tre til to niveauer, reduceret administration mv.): 1,5 mia. kr.
  • Ny prioritering gennem finanslovaftaler for 2018 og 2019: 1,5 mia. kr.
  • Omlægning af finanslovpulje til sundhedshuse: 0,4 mia. kr.
  • Anvendelse af Danske Regioners formue: 0,3 mia. kr.
  • Prioritering inden for investeringsrammen: 2,3 mia. kr.

I alt: seks mia. kr.

 - Nogle af pengene har været brugt til at betale honorarer til regionsrådsmedlemmer og til partistøtte. Nu bruger vi dem så til at lave sundhedsfælleskaber og akutberedskab, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på pressemødet.

Regeringen vurderer, at administrative besparelser vil bidrage med 2,3 mia. kr., hvoraf de 1,5 mia. kr. puttes i fonden, mens resten bliver i sundhedsforvaltningerne til prioritering af mere sundhed.

- Regeringen lægger endvidere op til at anvende hovedparten af de prioriterede midler til sundhedsreformen på finansloven, der er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som finansiering til Nærhedsfonden, svarende til yderligere 1,5 mia. kr. En anvendelse af Danske Regioners formue forudsættes at tilføre yderligere 0,3 mia. kr., så midlerne kommer sundhedsvæsenet til gavn, mens regeringen lægger op til at prioritere de resterende 2,3 mia. kr. inden for den offentlige investeringsramme, står der i udspillet.

Halvdelen til nybyggeri
Halvdelen af pengene i Nærhedsfonden målrettes til byggeri af sundhedshuse - det svarer til en halv mia. kr. årligt i årene 2020-2025, hvor den nuværende pulje til sundhedshuse er på 200 mio. kr. årligt. Til byggerierne forudsættes en lokal medfinansiering på gennemsnitligt 25 procent. Pengene vurderes at række til fx 25 store, komplette sundhedshuse med flerlægepraksis, kommunale funktioner og udgående sygehusfunktioner herunder fx psykiatri, samt omkring 100 moderne flerlægepraksisser.

- Regeringen vil gøre fondsfinansieringen særligt fordelagtig for økonomisk svagt stillede kommuner og vil målrette op til 150 mio. kr. til de særlige udfordringer i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, hedder det.

De øvrige penge i Nærhedsfonden skal bl.a. bruges til mere sundhedspersonale i kommunerne, flere akutbiler og ambulanceberedskaber og yderligere videreuddannelse af læger til almen praksis.

Efter 2025 vurderer regeringen i sit oplæg, at reformen vil betyde 500.000 færre ambulante kontakter og 40.000 færre indlæggelser på sygehusene, og at det vil frigøre ressourcer for 2. mia. kr. årligt.