DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Herlev i toårig budgetaftale med minimumsnormeringer i 2020

Aftaleflertal overhaler minimumsnormeringer i de to første kommuner Frederiksberg (2023) og Helsingør (2022).

HERLEV: Et antals- og partifarvemæssigt bredt flertal i Herlev har indgået en budgetaftale, der ikke alene er for 2020, men er toårig. Det er sket i erkendelse af et behov for forandringer, som det tager mere end et enkelt år at få igennem.

En af forandringerne får dog gennemslag allerede i 2020, nemlig minimumsnormeringer i daginstitutionerne efter den kendte model med en voksen pr. tre børn i vuggestuer og en voksen pr. seks børn i børnehaver. Herlev trumfer her de to andre kommuner, der tidligere har meldt noget lignende ud i deres budgetaftaler, nemlig Frederiksberg der sigter efter minimumsnormeringer i 2023, og Helsingør der gør det i 2022.

Her topper Herlev ved at sætte den fulde udgift af fra og med 2020, men dog ikke uden den væsentlige tilføjelse, at forældrebetalingen med uændret andel af de således større udgifter højst må stige 100 kr. om måneden for en vuggestueplads og 79 kr. om måneden for en børnehaveplads. 'Såfremt der kommer midler fra finansloven til normeringsforhøjelse kan tiltaget gennemføres fuldt ud', hedder det således i aftaleteksten, og hvis ikke så kommer det til at gå tilsvarende langsommere, men dog stadig 'i videst muligt omfang'.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre, mens Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF står udenfor. Budgettet andenbehandles 30. oktober.

 

Se budgetaftalen.