DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Holstebro er tilbage i budget-fordragelighed

KORT NYT29. SEP 2020 6.54
TEMA: Budget 2021

HOLSTEBRO: Efter to år med først et ret smalt og derefter et temmelig smalt budgetflertal er tidligere tiders fordragelighed i år genoprettet med enstemmig tilslutning til budgetaftalen for 2021.

2021-budgettet er uden de store udsving når bortses fra social- og sundhedsområdet, der får 20 mio. kr. i 2021 og hvert af overslagsårene. Tillige er en gæld på 22 mio. kr. oparbejdet ved overforbrug på rådgivningsområdet blevet eftergivet. Det pointeres i aftaleteksten, "at alle udvalg i respekt for fællesskabet omprioriterer inden for egen ramme om nødvendigt".

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF og De Konservative. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 6. oktober.

mk

Se budgetaftalen.