DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Ikke-sundhedsopgaver fordeles sådan mellem stat og kommuner

Trafik og social til kommunerne, staten får miljø, kultur og uddannelse, og erhvervsudvikling og partistøtte udgår helt.

Omdannelsen af regionerne til sundhedsforvaltninger, som det beskrives i regeringens sundhedsreform, efterlader en række ikke-sundhedsmæssige opgaver, som regionerne har løst, men som ikke skal følge med over i sundhedsforvaltningerne. I stedet skal de fordeles mellem stat og kommuner eller helt bortfalde.

Regionernes ikke-sundhedsopgaver omfatter:

 • Kollektiv trafik
  Opgaven er delt mellem regioner og kommuner, og her skal kommunerne overtage helt. Det gælder regional bustrafik, privatbanetrafik og ejerskab og styring af regionale trafikselskaber. Sidstnævnte overtager den planlægning, som regionerne udfører i dag. Letbaneselskaberne i Aarhus og Hovedstaden bliver rent kommunale, ligesom Odense Letbane er. Hovedstadsområdets kollektive trafik bliver desuden mål for et særskilt udspil.
 • Socialområdet og specialundervisning
  De tilbageværende cirka 60 regionale tilbud og institutioner overgår til kommunerne, som i forvejen har overtaget omkring 1.000 øvrige tilbud siden kommunalreformen.
 • Miljø
  Regionernes ansvar for at forebygge og afbøde jordforurening flyttes til staten med enkelte opgaver til kommunerne. De 400 mio. kr. som regionerne i dag bruger på området, flyttes med over til staten, som forventer en effektiviseringsgevinst på yderligere 500 mio. kr. Disse ekstra penge skal øge indsatsen mod de såkaldte generationsforureninger som fx Grindstedværket, Cheminova og Høfde 42. Også råstofområdet overgår fuldt ud til staten.
 • Kultur
  De opgaver, regionerne måtte have haft i lokale kulturprojekter, skal i stedet udføres gennem Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, de regionale kunstfonde og Sport Event Danmark.
 • Uddannelse
  Undervisningsministeriet overtager alene ansvaret for en fornuftig fordeling og placering af uddannelsestilbud, en opgave hvor regionerne i dag har en rådgiverrrolle. Regionernes rolle i fordelingen af optag på gymnasier bortfaler også, men hvordan og af hvem den skal forvaltes fremover, afventer udspil fra en ekspertgruppe, der forventes at være klar med en rapport inden udgangen af sommerferien.
 • Regional udvikling og erhverv
  Bortfalder. De frigjorte ressourcer overgår til sundhedsområdet. Regionernes pladser i den nydannede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i bestyrelserne for de ligeledes nydannede erhvervshuse bortfalder også.
 • Partistøtte
  Bortfalder, når der ikke længere skal vælges regionsråd.