DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

København bruger overskud på institutioner, udsatte og p-pladser

Som tidligere år har Københavns Kommune et trecifret millionbeløb til overs fra seneste budgetår, og pengene er nu fordelt med et bredt forlig i Borgerrepræsentationen.

KØBENHAVN: Overskud på budgettet er en almindelig forteelse i Københavns Kommune, og også  2019 er der et trecifret millionbeløb til overs fra sidste år, som nu fordeles på diverse opgaver - den såkaldte 'overførselssag'. Samlet har Borgerrepræsentationen 799 mio. kr. at gøre godt med fra 2018 regnskabet, oplyser TV2 Lorry.

Overborgmester Frank Jensen (S) samlede onsdag de syv partier bag kommunens budget for 2019 om en aftale, der blandt andet tager hånd om byens stigende børnetal og holder hånden under byens udsatte, oplyser kommunen.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

København vokser med cirka 10.000 borgere om året, og derfor er der afsat 84,8 mio. kr. til 23 ekstra, helt nye dagsinstitutionsgrupper á 22 børnehavebørn/12 vuggestuebørn samt 42,4 mio. kr. til planlægning og tidlig opstart af yderligere daginstitutioner.

Aftalen sætter 19,2 mio. kr. af til at sikre midlertidige pladser til undervisning på specialområdet. Og så afsættes der 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen over for børn med særlige behov og diagnoser.

Penge til de udsatte
Til byens udsatte borgere afsættes der 17 mio. kr. ekstra til herbergpladser og krisecentre til voldsramte. Der afsættes også 3,5 mio. kr. til botilbud til udsatte voksne. Derudover er der penge til 24 nye skæve boliger til blandt andet hjemløse, og der er bevilget penge til genhusning af herbergpladserne på Mændenes Hjem, så hele bygningen kan blive gennemrenoveret over de kommende år.

Endvidere er der en pakke, som skal vende udviklingen i byens udsatte boligområder. Der sættes ind for at løfte de områder, som regeringen har udpeget som ’hårde ghettoer’, af ghettolisten – og for at forhindre, at nye områder ender på listen. Der er blandt andet afsat 26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, der skal skabe tryghed og bryde negativ social arv i ni udsatte boligområder, herunder Mjølnerparken og Tingbjerg.

I den mere beskedne ende af fordelingen af midler er der afsat tre mio. kr. til etablering og opmærkning af erhvervsparkeringspladser i 2019 og 2020.

I alt er der offentliggjort øremærkede investeringer for over 200 mio. kr. i 'overførselssagen', som følger en lang tradition i Københavns Kommune, hvor budgetoverskuddet har andraget op til en lille mia. kr. fra det foregående år.

Opdateret den 28. marts kl. 08.21

MG