DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kerteminde dobler op på gratis skattenedsættelse

Enstemmig budgetaftale med en økonomi, der udviser en "markant styrkelse".
22. SEP 2020 11.41
TEMA: Budget 2021

KERTEMINDE: Alle står bag budgetaftalen for 2021, der fordobler den skattenedsættelse, som udligningsreformen inviterede til. Generelt beskriver aftaleparterne udviklingen i kommunens økonomi som en "markant styrkelse" og lader forstå, at det ikke altsammen er kommet til udefra, men også er kommunens egen fortjeneste.

Den gode økonomi udmøntes blandt andet i en nedsættelse af kommuneskatteprocenten med 0,2 procentpoint fra 26,4 pct. til 26,2 pct. Den ene halvdel af nedsættelsen kompenseres fuldt ud af staten som et led i udligningsreformen, og den anden halvdel kompenseres også, men kun delvist og aftrappende over fem år.

På driften er områderne demografireguleret og corona-reguleret i forventning om øgede overførselsudgifter, og der er sat penge af til en række initiativer, dels på driften dels på anlæg. Samtidig reduceres kommunens gæld med 140 mio. kr. hen over 2021 og overslagsårene.

Parterne bag budgetaftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative, SF og Enhedslisten samt løsgænger Mads Holdgaard (eks-ALT). Budgettet andenbehandles og beslutter endeligt på byrådsmøde 6. oktober.

 

Se budgetaftalen.