DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

KL efterlyser flere penge eller færre opgaver - og friere rammer

KØF Sundhedsreform og en budgethorisont på mere end et enkelt år ad gangen er på KL's ønskeliste
9. JAN 2020 11.29

AALBORG: Det skal ske en forventningsafstemning mellem Folketinget og kommunerne. Det var åbningsbudskabet på KL's Kommunaløkonomiske Forum fra formand Jacob Bundsgaard (S), forstået på den måde, at hvis man fra statens side skruer forventningerne til kommunernens opgaveløsning op, så skal der også følge penge med. Omvendt, hvis der ikke er ekstra penge, bedes staten venligst lade være med at lægge nye opgaver over på kommunerne.

Konkret var det glidningen mellem regioner og kommuner i sundhedsopgaverne, KL-formanden dermed adresserede, og især efterlyste han den sundhedsreform, han gerne havde set for længst, men som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et samråd tidligere på ugen ikke ville sætte dato på. Og på planlægningssiden en budgetlovsrevision, der giver kommunerne en horisont på mere end et enkelt år ad gangen.

Også en udligningsreform efterlyste Jacob Bundsgaard kraftigt. Det er ellers et emne, som KL gør en dyd ud af ikke at mene noget om, hvad indholdet angår. Men Bundsgaard mener, at det er på mere end høje tid, at der sker noget med udligningen, så de nuværende ordningers indbyggede ubalancer kan blive genoprettet.

Og det skal være inden næste gang, KL og regeringen skal snakke økomnomiaftale, sagde Jacob Bundsgaard. En de facto tidsfrist inden sommer. Uden at det decideret lød som en trussel, mente KL-formanden, at det vil være 'svært at lave en meningsfuld økonomiaftale', hvis ikke det sker på baggrund af et nyt udligningssystem.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) anerkendte i sin svartale problemerne med det eksisterende udligningssystem, men undgik klogeligt at antyde både indhold og tidspunkt. I forlængelse af KL-formandens ord om forventningafstemning gjorde hun dog sit bedste for at forberede kommunerne på, at de næppe vil komme til at elske resultatet.

En rundspørge til kommunerne viste i december, at 72 pct. af de borgmestre, der svarede, venter, at en reform ville gavne deres kommune. Det skal de nok ikke regne med, mente Astrid Krag, men mere konkret blev hun ikke.