DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
KL til Christiansborg: Husk jobcentrenes gode corona-erfaringer
Landets jobcentre har under corona gjort sig gode erfaringer med digitale eller telefoniske samtaler, og disse kan sagtens bruges fremadrettet, mener Aalborg-borgmester og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S).
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

KL til Christiansborg: Husk jobcentrenes gode corona-erfaringer

Ifølge KL er kommunerne klar til at hjælpe de ledige på den anden side af coronakrisen, men der er behov for at tilrettelægge indsatserne til den ny virkelighed.

Coronakrisen er ikke kun en sundhedskrise, men også en historisk stor økonomisk krise. Ledigheden i de seneste uger er steget markant på trods af omfattende hjælpepakker, og det har fået KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg til at sende et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

KL vil nemlig gerne opfordre ministeren til, at regeringen husker de gode erfaringer, som kommunerne har gjort sig på beskæftigelsesområdet, når coronakrisen på et tidspunkt stilner af. Og så mener KL, at der er behov for at forholde sig til, hvordan man tilretter beskæftigelsesindsatsen til den ny virkelighed samt at få taget stilling til, hvordan kommunerne får de bedst mulige rammer, for at indsatsen kan genstartes på en hensigtsmæssig måde. Her er det nemlig afgørende, at ressourcerne bruges rigtigt:

- I en situation, hvor der både vil være et stort efterslæb efter den delvise suspension og en stor nytilgang af ledige, er der behov for størst mulig fleksibilitet, så indsatsen kan målrettes og prioriteres i forhold til det, der i den aktuelle situation giver bedst mening, skriver Aalborg-borgmester og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup-Larsen (S).

Kommunerne er klar
Det bør ifølge KL’s blandt andet betyde, at de gode erfaringer med digitale eller telefoniske samtaler også skal bruges fremadrettet, og at fokusmål og proceskrav vedrørende samtaler og tilbud suspenderes i en periode, uden at fritage jobcentrene for en pligt til at sørge for, at alle får en indsats.

Ifølge KL er kommunerne allerede godt i gang med at ruste sig til at kunne hjælpe de mange ledige tilbage til arbejdsmarkedet, så snart samfundet begynder at åbne op igen. Og det er særligt jobcentrenes kerneopgaver, som vil få ekstra stor betydning i den kommende tid, heriblandt samarbejdet med virksomheder, arbejdet med brancheskift og tværkommunale samarbejder, opkvalificering, jobrotation mm.

KL vil gerne drøfte med ministeren, hvordan kommunerne bedst muligt kan hjælpe med at løse udfordringen på den anden side af krisen.

eo