DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Klager over fravær ventes at koste 289 mio. kr.

Klager over reglen om, at folkeskolefravær kan koste børnechecken, kan komme til at koste kommunerne dyrt i sagsbehandling, vurderer Børne- og Undervisningsministeriet.
15. NOV 2019 12.01

Der venter det offentlige en trecifret millionregning som følge af de nye regler om fravær i folkeskolen, skriver fagbladet Folkeskolen.

Tusindvis af forældre står til at miste deres børnecheck. Det skyldes reglen om, at mere end 15 pct. ulovligt fravær for et barn per kvartal koster børnechecken for forældrene i samme periode. For et barn i alderen 7-14 år er ydelsen på 2.838 kr. i kvartalet.

Ifølge Folkeskolen skønner Børne- og Undervisningsministeriet, at den nye fraværsstraf vil koste staten og kommunerne samlet 289 mio. kr. til og med 2022 til 'øgede udgifter til sagsbehandling'.

Til sammenligning har ministeriet vurderet, at det offentlige i samme periode vil spare omkring 105 mio. kr. på færre udbetalinger af børnecheck - formelt kaldet børne- og ungeydelsen.

Udsatte familier skal ikke sanktioneres
De øgede udgifter til sagsbehandling hos især Ankestyrelsen skyldes, at ministeriet tidligere har vurderet, at omkring 80 pct. af de ramte forældre vil klage over at miste børnechecken. Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup, kalder de forventede millionudgifter til klagesager for 'spildte penge'.

- De 289 mio. kr. kunne man jo i stedet bruge på en langsigtet investering i, at familierne bliver mere velfungerende, og forældrene bliver bedre til at støtte deres børn i et godt børne- og ungdomsliv, siger han til Ritzau.

Han peger på, at familier, der har svært ved at strukturere dagligdagen og i forvejen har få penge til rådighed ikke bliver mere velfungerende af færre penge.

- Man kan ikke sanktionere børn i skole eller straffe de voksne til at blive bedre forældre.

- Det kræver et grundigt socialpædagogisk arbejde, der hjælper dem med at komme i gang om morgenen og få sendt børnene afsted, siger Mads Bilstrup.

Støttepartier vil have ændret loven
Reglerne om økonomisk straf ved for meget fravær blev sidste år vedtaget af den daværende V-LA-K-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet som led i ghettopakken.

Dengang forventede ministeriet, at forældrene til omkring 5.600 børn ville stå til at miste deres børnecheck som følge af for meget fravær. Det er siden forhøjet til 15.300 forældrepar.

Regeringens støttepartier SF og Enhedslisten vil have loven ændret. Børne- og undervisningsordfører for SF Jacob Mark siger:

- Det er ikke det pædagogisk rigtige værktøj, og nu viser det sig også, at ordningen bliver meget, meget dyr for kommunerne. Så jeg mener, man skal ændre loven med det samme, siger Jacob Mark til Ritzau.

Enhedslistens børneordfører Jakob Sølvhøj er enig.

- Vi har igen og igen opfordret ministeren til ikke at sætte loven i kraft. Det hænger ikke sammen, men er snarere med til at forringe tillidsforholdet mellem mange forældre og skolen, siger han.

Målet med de nye regler er at nedbringe fraværet med omkring ti pct. årligt.

 

Sådan fungerer de nye regler om fravær

  • Efter nytår skal kommunen underrettes, hvis elever i folkeskolen har ulovligt fravær på over 15 pct. i et kvartal.
  • Herefter kan kommunalbestyrelsen vælge at fratage den pågældende familie børnechecken i næste kvartal eller iværksætte andre foranstaltninger.
  • Det er skolelederens pligt at underrette om eleven og definere, om fraværet er ulovligt eller lovligt. Herefter afgør kommunen, om ydelsen skal stoppes.
  • Undtaget fra indberetninger om ulovligt fravær er diagnoser, handicap eller funktionsnedsættelser - samt almindelig sygdom som influenza eller et brækket ben.
  • Aftalen er indgået mellem VLAK-regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, Ritzau

Ritzau