DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Regnsvandsløsning over jorden i villakvarter i Odense.
Foto: Morten Langkilde, Ritzau Scanpix

Klimaminister klar til at lette kommunal medfinansiering af klimaprojekter

Dan Jørgensen (S) vil overveje igen at tillade spildevandsselskaber at finansiere billige klimaløsninger over jorden 100 pct. i stedet for kun de 75 pct., som loven har muliggjort siden 2016.
14. AUG 2019 11.40

Siden en lovændring i 2016 har kommuner været nødt til at være med til at finansiere såkaldte overfladeløsninger som regnvandsbassiner, der effektivt kan forebygge oversvømmelser. Løsninger, som fra 2013 -2016 godt har kunnet gennemføres af spildevandsselskaber alene uden kommunal medfinansiering.

Den nye klimaminister Dan Jørgensen (S) vil nu se på reglerne for medfinansiering af klimatilpasning. Det oplyser han i et svar til MF Søren Egge Rasmussen (EL).

Den nuværende fordeling af finansieringen, der altså blev indført af den tidligere regering i 2016, skulle sikre, at spildevandsselskaberne ikke længere kunne vælte alle udgifterne over på borgerne, der betaler gildet via spildevandstakster og -afgifter. Siden 2016 har kommunerne skullet ind over klimaprojekter med 25 pct., mens spildevandsselskaberne højest kan bidrage med 75 pct.

Søren Egge Rasmussen skriver blandt andet i sit spørgsmål, at 2016-reglerne 'har medført, at kommuner og spildevandsselskaber i langt mindre omfang har gennemført håndtering af regnvand som billige overfladeløsninger i stedet for at gennemføre dyre nedgravede løsninger'.

Med andre ord har spildevandsselskaberne grebet til de dyrere kloakrørs-løsninger, hvis de ikke har kunnet få kommunerne til at gå med i finansieringen af de billigere nedsivnings- og bassinløsninger.

Også KL var kritisk
Dan Jørgensen skriver i sit svar, at 'kommuner, vandselskaber og borgere skal kunne gå sammen om løsninger, som bedst og billigst forebygger oversvømmelser og beskytter borgere og virksomheder mod store skader. De billigste løsninger er ofte dem, der laves over jorden. De kan spare samfundet for store summer. De seneste år er antallet af ansøgninger til den type projekter faldet. Den udvikling vil jeg gerne vende. Regeringen vil derfor udarbejde en plan, som skal sikre en effektiv, klog og velkoordineret klimatilpasning, så vi kan forebygge og klimasikre i fællesskab og til gavn for borgerne. I den forbindelse vil vi se på reglerne for medfinansiering af klimatilpasning.'

Op til vedtagelsen af 2016-reglerne var også KL kritisk. Daværende formand for KL’s teknik og miljøudvalg, Jørn Pedersen (V), vurderede før vedtagelsen af loven i februar 2016, at 'en meget stor del af indsatsen vil gå i stå, hvis staten, som lovforslaget lægger op til, reducerer finansieringen til 75 pct. for de grønne løsninger – der typisk er billigere end de klassiske løsninger med nedgravede rør'.

Jørn Pedersen forudså ved den lejlighed, at selskaberne bliver nødt til at vælge de gammelkendte, dyrere løsninger - med kloakrør under jorden - der ville blive dyrere for borgerne og dårligere for miljøet.