DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

København betaler for høje gebyrer tilbage igen

Tilbagebetaling til erhvervslivet for i 60 mio. kr. gælder gebyrer betalt efter 1. november 2016.

KØBENHAVN: Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu tilbagebetale 60 mio. kr., der er opkrævet fra erhvervslivet i form af fem gebyrer, blandt andet for opstilling af containere på kommunens arealer, oplyser forvaltningen.

I 2018 kom det frem, at Teknik- og Miljøforvaltningen siden 2016 havde opkrævet for høje gebyrer for opstilling af containere på kommunens arealer, da kommunen ikke havde været opmærksom på konsekvenser af en ændring af Vejloven før en afgørelse fra Vejdirektoratet.

Lovændringen betød, at kommunen ikke længere måtte opkræve adfærdsregulerende gebyrer, men alene indregne kommunens udgifter til administration. Med hjælp fra eksternt advokatfirma er forvaltningen nu kommet frem til, at den del af gebyrerne, der er opkrævet for meget, skal tilbagebetales. 

Op imod 85 pct. af det samlede beløb vedrører containergebyret. København har dog sammen med Frederiksberg Kommune anlagt en retssag mod Vejdirektoratet, hvor udfaldet kan få betydning for den endelige opgørelse af beløbet. Den ændrede lovgivning havde også betydning for det gebyr kommunen opkræver for at tillade reklameskilte og stilladsreklamer. 

Forældelsesfrist suspenderet
Udover de fire gebyrer, der tidligere havde en adfærdsregulerende størrelse, så står det også klart, at forvaltningen skal tilbagebetale på to andre områder, hvor lovgrundlaget ikke var på plads.

Det drejer sig om bygningsejeres betaling for flytning af murankre, der fastgør belysningskabler på husfacader, samt en såkaldt grundværdiafgift, der opkræves fra grundejere der permanent benytter en del af kommunens areal til eksempelvis udvendige trapper. Grundværdiafgiften skal dog undersøges nærmere hos Ankestyrelsen. 

De administrative omkostninger til tilbagebetalingen af alle fem gebyrer kan udgøre op til 25 mio. kr.

For at undgå lignende sager fremadrettet besluttede Teknik- og Miljøudvalget tidligere på året, at forvaltningen fremover skal have en mere central styring af hele takstområdet, ligesom der skal fastsættes minimumskrav til blandt andet dokumentation for de udgifter, der ligger til grund for takster og gebyrer.

Samtidig har revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young udarbejdet en ny skabelon til beregning af takster. Endelig blev det besluttet at afskaffe en tredjedel af takster, der gav meget begrænsede indtægter. 

Af hensyn til lige behandling af tilgodehavender har forvaltningen suspenderet forældelsesfristen pr. 1. november 2019. Tilbagebetaling kan derfor komme på tale for gebyrer betalt efter 1. november 2016.

ka