DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommunale forhandlere enige: Vil klare OK21 uden indblanding

KL og Forhandlingsfællesskabet vil bestræbe sig på mindre konfliktfyldte forhandlinger næste gang, viser politisk forhandlingserklæring efter fælles evaluering af OK18.
30. NOV 2019 8.30
TEMA: OK21

KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansatte har stukket hovederne sammen for at uddrage erfaringer fra OK18 til brug ved OK21. Hovedformålet for begge er, at de foretrækker at finde løsningerne selv, fremgår det af en politisk forhandlingserklæring, som drøftelserne er mundet ud i.

Parterne siger om sig selv, at de 'har tæt kendskab til det kommunale arbejdsmarked', og de 'er derfor enige om, at det er af væsentlig betydning, at parterne kan finde selvstændige kommunale løsninger tilpasset medarbejdere og arbejdspladser. Oversat: Den kommunale del af de offentlige overenskomster vil gerne bede sig fritaget for at blive koblet sammen med de regionale og statslige.

Den enkleste måde at opnå dette på, er at KL og Forhandlingsfællesskabet forhandler færdig ved egen hjælp. Risikoen for sammenkobling med andre er først til stede, hvis forhandlingerne overgår til Forligsinstitutionen, og derfor har de to parter også aftalt, at der i også i det tilfælde er 'enighed om forsat at finde en forhandlingsmæssig løsning'.

Allerede for et år siden foretog Forhandlingsfællesskabet sin egen evaluering af OK18-forløbet, og selvom man i sagens natur ikke inddrog arbejdsgiverinteresser dengang, ligner nogle af erfaringerne og konklusionerne hinanden. Det gælder især på kommunikationssiden hvor forhandlingserklæringen mellem de to parter peger på, at de både 'tidligt i forhandlingsprocessen' skal forventningsafstemme og efter hvert forhandlingsmøde drøfte konkret, hvordan der skal kommunikeres udadtil.

Der er hos både KL og Forhandlingsfællesskabet en erkendelse af, at 'de seneste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og højspændte' og som følge deraf et fælles ønske om mindre konfliktfyldte og mere konstruktive forhandlingsforløb. Her er et gensidigt løfte om fortrolighed centralt.

Parterne forpligter sig til 'aktivt at medvirke til at sikre forhandlingsvilje og fremdrift i alle faser af forhandlingerne' i den hensigt at opnå forlig. Et af midlerne hertil kan være at indgå delforlig, er der enighed om.

 

Se forhandlingserklæringen.