DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommuner finder betaling for sygehusindlæggelser for høj

KORT NYT1. NOV 2018 9.13

Sundhedsministeriet og KL forsøger at udrede en strid mellem flere kommuner og Sundhedsdatastyrelsen om kommunernes betaling for borgere, der har været indlagt på sygehus. Kommunerne finder regningerne dels for høje, dels udokumenterede, skriver Fyns Amts Avis.

I eksempelvis Svendborg løb betalingen i 2017 op på 204 mio. kr. men en ny afregningsmodel fik kommune til i år at budgettere med 225 mio. kr. - et beløb der bygger på et skøn fra Sundhedsdatastyrelsen. Samme Sundhedsdatastyrelse udskriver imidlertid regninger, der vil vil bringe den samlede betaling i år op på 245 mio. kr., og kommunen har ikke kunnet få noget svar på, hvordan de sidste 20 mio. kr. kommer ind.

Andre kommuner har haft lignende oplevelser og er derfor gået til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for at få hende til at suspendere den del af regningen, der ligger ud over styrelsens skøn. Ministeren bekræfter overfor avisen, at hun er opmærksom på problemstillingen og oplyser, at ministeriet er i dialog med KL om sagen, men henviser derudover kommunerne til at udrede indholdet af den kommunale medfinansiering med hver deres region.

mk