DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Kommuner og regioner slipper for anlægsloft under coronakrisen
Aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner blev præsenteret på pressemøde torsdag. Fra venstre KL-formand Jacob Bundsgaard (S), finansminister Nicolai Wammen (S), indenrigsminister Astrid Krag (S) og Danske Regioners formand Stephanie Lose (V).
Foto: Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Kommuner og regioner slipper for anlægsloft under coronakrisen

Aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner slækker de økonomiske rammer for at skubbe på job i det private.

Regeringen har indgået aftale med KL og Danske Regioner om blandt andet at se bort fra anlægslofterne for at skabe flere job ved fx renovering af skoler og veje. Samtidig er det aftalt, at årets økonomiaftaler med kommunerne og regionerne vil komme til at tage højde for de ekstraordinære udgifter som følge af coronakrisen.

På det kommunale område vurderer KL, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til blandt andet energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

På regionernes område er fokus først og fremmest at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod coronasmitten, og det vi kunne betyde udskydelse af investeringer for i stedet bruge pengene på drift af sygehusene. I stedet vil regionerne søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år.

Dækningsafgift kan vente
Som støtte for likviditeten hos det offentliges leverandører er det aftalt, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod fem mia. kr. og regionerne for et beløb på op mod 1,5 mia. kr. Både kommuner og regioner har allerede taget hul på dette.

Det er også aftalt, at der frem til udgangen af oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige. Det handler om lempeligere håndtering af forskellige betalingsregler.

Endelig er det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne får mulighed for at udsætte virksomheders betaling af dækningsafgift fra 2020 til 2021. Regeringen opfordrer alle kommuner til at gøre det, og hvis de gør, vil der blive udsat betalinger for i alt 1,1 mia. kr. for alle kommuner tilsammen.

 

Se aftalen med KL, aftalen med Danske Regioner og faktaark om aftalernes forskellige elementer.