DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommuner positionerer sig op til udligningsreform

Kommuner bag retssag mod staten: Send nu bare de penge, S-regeringen selv foreslog, da den var opposition.
9. DEC 2019 10.55
TEMA: Udligning

Opvarmningen og positioneringen forud for forhandlingerne om en udligningsreform får i dag et tilskud fra den snes kommuner, der er gået sammen om at sagsanlæg mod staten for at få nogle af de penge, som kommunerne mener sig 'snydt' for på grund af vekslende modeller for beregningsgrundlaget for den kommunale udligning.

Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen (V) opfordrer i en kronik i Sjællandske Mediers dagblade regeringen til at sende de penge, den foreslog, da den var opposition.

Han lægger sig dermed på linje med de tidligere tilkendegivelser fra retssags-kommunerne, nemlig at de i virkeligheden helst er fri for juraen og foretrækker en politisk løsning.

Retssags-kommunerne omtaler konsekvent de penge, de mener sig snydt for, som et resultat af en 'regnefejl' - et udtryk der har sit udspring i en artikelserie i tilbage i 2017 i Nordjyske, der havde fået den idé at regne på, hvad udligningsbeløbene ville have været, hvis man i 2007-2017 havde skelnet mellem udlændinge med og uden uddannelse ligesom man gjorde i årene før og efter.

Ifølge sagkundskaben ikke en manglende skelnen som decideret kan kaldes en 'fejl', men det er ikke desto mindre hvad den i retorikken er blevet til, og de hvorfor de berørte kommuner heller ikke mener sig blot berørt, men 'snydt'.

En omfattende høring i Folketingets Indenrigsudvalg tidligere i år kortlagde de forskellige aspekter af både udligningssystemet, en reform af samme og ingredienserne i retssagen, og det var her, projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive afviste kommunernes regnefejlsretorik.

'Fejlen er nu rettet'
Netop Niels Jørgen Mau Pedersen regnes i almindelighed for at være den af alle, der bedst forstår udligningssystemet, men retssagen mod staten blev annonceret lige op til høringen, og indvendingen fra sagkundskaben har ikke efterfølgende fået retssagskommunerne til at skifte spor.

Tværtimod siger Frederikssund-borgmester John Schmidt Andersen i forbindelse med kronikken til Sjællandske Mediers dagblade, at 'ministeriet har erkendt fejlen og ændret i beregningsgrundlaget, så fejlen nu er rettet'.

En i bedste fald meget fri fortolkning af de meldinger, der kom fra Indenrigsministeriet både i forbindelse med høringen og ved andre lejligheder.

Fejlretorikken går igen i argumentationen for simpelthen at sende en portion penge til kommunerne som kompensation. Beløbet opgør han til 2,2 mia. kr., som ifølge borgmesteren var det, Mette Frederiksen som daværende oppositionsleder foreslog i september 2018.

'Nu er Mette Frederiksen blevet statsminister, og som sådan ville det klæde hende og Socialdemokratiet at stå ved det forslag, hendes eget parti fremlagde i 2018', skriver John Schmidt Andersen i kronikken.

Socialdemokratiets udligningsordfører Christian Rabjerg Madsen 'står ved, at de kommuner der har oplevet tab på den her ordning, de skal kompenseres', siger han til Sjællandske Mediers dagblade, men kalder også 'det samlede billede lidt mere kompliceret' og henviser spørgsmålet til, at 'det skal vi have ryddet op i, når vi går i gang med at forhandle en ny ordning'. Altså tidligst i februar 2020, når en udligningsreform ifølge regeringens lovkatalog er programsat.