DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
For langt de fleste diabetespatienter er det fortsat en omstændelig affære at måle blodsukker, selvom nyt udstyr på markedet har gjort det langt lettere. Men producenten har monopol, og kommunerne tøver med bevilge produktet.
Foto: Morten Germund, Ritzau Scanpix

Kommuner tøver med at bevilge vitalt diabetes-måleudstyr

De seneste tre år har et nyt måleprodukt kunnet forbedre livskvalitet og sygdomskontrol for diabetikere, men prisen er høj, og siger kommunen nej, er patienten afskåret fra at købe produktet selv.
9. OKT 2019 9.10

For tre år siden kom et produkt på markedet, som kan gøre det langt lettere at leve med sin sukkersyge. Produktet, Freestyle Libre, er en såkaldt flash glukosemåler, som måler blodsukkeret eletronisk via en sensor, og som dermed fungerer som et alternativ til den traditionelle fingerprik-metode, som patienter med diabetes normalt bruger.

Det er en langt mere smertefri metode, men først og fremmest en langt hurtigere og mere effektive metode til at kontrollere blodsukker, som både giver mere livskvalitet og sikrer en bedre behandling, fordi insulinkrævende diabetikere har brug for at kende deres blodsukkerværdier for at kunne forebygge blandt andet insulinchok.

Problemet er, at flash glukosemålerne kun kommer en lille del af diabetikere til gode. I øjeblikket er det kun type 1-diabetes-patienter under 19 år, samt patienter med en meget dårligt reguleret diabetes-sygdom, der kan få tilbudt produktet, når kommunerne bestemmer. Regionerne kan også bevilge produktet, og her er det lægerne, som i det enkelte tilfælde beslutter, hvorvidt en patient bør have adgang til måleudstyret.

Kommunerne tøver, fordi Freestyle Libre er alene på markedet og dermed har kunnet sætte prisen højt. Det er et kæmpeproblem for diabetikere, som ikke får en bevilling, fordi Freestyle Libre i modsætning til både Sverige og Tyskland ikke må sælges til private i Danmark. 

Derfor må mange voksne diabetes-patienter fortsat stikke sig selv i fingeren flere gange dagligt for at måle deres blodsukker.

I langt de fleste tilfælde afviser de østjyske kommune at bevilge det optimale udstyr. Det viser en rundspørge, TV2 Østjylland har foretaget.

- Det må være helt usædvanligt frustrerende for de personer, det går ud over, siger specialeansvarlig overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Klavs Würgler Hansen, til TV2  Østjylland.

Retningslinjer forvaltes forskelligt
I vejledningen til kommunerne fremgår det, at hvis en borger søger om en flash glukosemåler, skal kommunen vælge 'det bedst egnede og billigste hjælpemiddel'. Derudover skal kommunen blandt andet yde støtte, når hjælpemidlet 'i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet,' eller når det 'er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv'.

Men retningslinjerne bliver tilsyneladende forvaltet forskelligt i kommunerne.

- Det er helt, helt usædvanligt, at så vigtigt et hjælpemiddel eller behandlingsredskab – det er umuligt at sondre – at det bliver gjort til genstand for kommunale forhandlinger, når en person flytter, siger specialeansvarlig overlæge Klavs Würgler Hansen til TV2 Østjylland.

Det er ikke i strid med lovgivningen, når kommunerne vurderer sagerne forskelligt. Ifølge sociallovgivningen skal kommunerne nemlig blandt andet vælge det 'bedst egnede og billigste hjælpemiddel', når en borger sender en ansøgning.

- Det er klart, at man helst vil have det bedste produkt, det mest behagelige og det, der er nemmest at bruge. Men som lovgivningen er nu, er det bygget ind, at man skal spare på pengene. Derfor vil der være situationer, hvor man ikke får det bedste men det billigste – så længe det stadig løser problemet, siger ekspert i socialret og lektor på juridisk institut på Aarhus Universitet, Eva Naur Jensen, til TV2 Østjylland.

Kommuneafgørelser stadfæstes i Ankestyrelsen
Hvis en kommune afviser at bevilge en flash glukosemåler, kan man klage til Ankestyrelsen. En aktindsigt, TV2 Østjylland har fået, viser, at kommunerne i langt størstedelen af sagerne får stadfæstet deres afgørelser - og altså dermed har handlet korrekt efter lovgivningen.

Diabetes-patienten Nadja Maria Andersen flyttede i august 2018 fra Gladsaxe Kommune til Silkeborg. Da hun boede i Gladsaxe havde hun fået bevilget en flash glukosemåler – men da hun flyttede og skulle søge igen, gav Silkeborg Kommune hende afslag.

I Silkeborg Kommune anerkender man, at det kan være frustrerende at få frataget det hjælpemiddel, man har fået bevilget i en anden kommune.

Silkeborg Kommune afviser at stille op til interview om sagen, men i et skriftligt svar skriver leder af myndighedssektionen i Sundhed- og omsorgsafdelingen Rikke Slot Te Pas følgende:

- Jeg kan godt forstå frustrationen. Begge kommuner har bevilget borgeren hjælpemidler til glukosemåling, og der kan være mange grunde til, at det ikke er den samme model i de to kommuner. Er en borger utilfreds med vores afgørelse, har alle den retssikkerhed, at man kan klage og få en uvildig vurdering fra en uafhængig klagemyndighed. Vi retter os altid efter klageinstansernes afgørelser.

Afgørelser fra Ankestyrelsen

  • Ankestyrelsen har siden 30. maj 2017 afgjort 989 klager fra borgere om flash glukosemålere
  • 668 er blevet stadfæstet (kommunen har fået ret i deres afgørelse)
  • 310 er blevet hjemvist (kommunen skal vurdere sagen igen)
  • 11 er blevet ændret (borgeren har fået ret til flash glukosemåleren)
  • Fem bortfaldt (fx fordi borgeren har fået bevilget måleren af regionen i stedet)