DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommunerne får det ikke lettere i år: Revision af budgetlov udskydes

Forhåbningerne fra kommunerne og KL var i forvejen optimistiske. Nu falder de helt til jorden for i år.
27. MAR 2019 10.34

Kommunerne og KL kommer til at se langt efter deres forhåbninger om lidt lempeligere økonomistyringsvilkår ved en revision af budgetloven. Forhåbningerne var i forvejen optimistiske, og oveni står selve revisionen nu til at blive udskudt et år, så kommunerne kan roligt belave sig på at gennemføre budgetlægningen for 2020 under samme vilkår som hidtil.

Budgetloven fastsætter selv, at den skal revideres i indeværende folketingsår, men det ønsker regeringen at udskyde til næste folketingsår, altså efter FV19. Ønsket om en revision var på bordet, allerede inden loven blev indført ud fra den betragtning, at et helt nyt udgiftspolitisk styringssystem, som der var tale om dengang, vil have brug for et serviceeftersyn 'efter forløbet af en rimelig periode', refererer Finansministeriet fra forarbejderne.

Den rimelige periode ønsker man nu at forlænge, selvom budgetlovens effekt turde være velkendt. Dens udsigt til sanktioner for overskridelser får flere gange årligt regionerne og især kommunerne til at vånde sig under kampen for at klemme deres udgifter ind i de aftalte rammer, og så sent som i sidste uge var den forestående revision et stort emne på KL's Kommunalpolitiske Topmøde i Aalborg.

Hen blev der i en resolution luftet ønsker om blandt andet flerårige budgetrammer for investeringer, automatisk demografiregulering af driftsrammen og en bagatelgrænse for overskridelser for at undgå 'systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen'.

Men det bliver der ikke noget af i denne omgang. Regeringens begrundelse for udskydelsen er, at der er 'igangsat en række faglige analyser og opsamling af de foreløbige erfaringer med udgiftsstyring med udgiftslofter', og man vil gerne afvente resultatet af disse arbejder.

Da revisionstidspunktet er fastsat ved lov, skal der en ny lov til for at ændre det. Det vil derfor ske snarest i form af et lovforslag om ændring af budgetloven.