DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Et af de mange byggeprojekter, som er planlagt i danske kommuner: Stigsborg Brygge med markeringspæle på den gamle Syren grund i Nørresundby. Området skal de næste 25-30 år udvikles til Stigsborg Havnefront ved Limfjorden, området er på 54 hektar og vil resultere i 4.000 boliger og 7.500 indbyggere.
Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Kommunerne har planlagt 6.000 byggeprojekter

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 mia. kr. fordelt på 5.914 projekter frem mod udgangen af 2022. Det er især veje, cykelstier, skoler og daginstitutioner der bygges, men også klimasikringsprojekter fylder mere.

De danske kommuner har planlagt og budgetteret med byggeprojekter for 73 mia. kr. fordelt på 5.914 projekter fra 2019 til 2022. Det er en mindre tilbagegang på knap 500 mio. kr. sammenlignet med sidste år, oplyser Byggefakta A/S.

Byggefakta A/S har netop udgivet den årlige rapport 'Kommunernes Investeringer 2019-2022', som giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.

- Hvor byggeaktiviteten hos kommunerne var ekstraordinær høj i 2018 (med planlagte projekter for 22,2 mia. kr.), oplever vi et kraftigt dyk i aktiviteten i 2019. Kommunerne har flere større projekter i pipelinen, og der tegner sig en kraftig stigning i 2020. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, da en del af projekterne, som forventes igangsat i 2020, først får den endelige finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret, fortæller adm. direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

Kommunerne i Midt- og Nordjylland går frem
Det er især kommunerne i Region Nordjylland, der øger byggeaktiviteten de kommende år. Regionens kommuner har planlagt projekter for 5,7 mia. kr., hvilket er en fremgang på 16 pct. sammenlignet med sidste års opgørelse. Kommunerne i Nordjylland ligger på trods af fremgangen fortsat generelt lavere end kommunerne i de øvrige regioner.

Kommunerne i Region Midtjylland har også flere projekter i støbeskeen med planlagte byggerier for 17,6 mia. kr., hvilket ligeledes er en fremgang. Kommunerne i de øvrige regioner ligger på et stabilt investeringsniveau, dog med en mindre tilbagegang i projekternes samlede beløb sammenlignet med sidste år.

- På trods af at kommunerne i Region Hovedstaden investerer mindre end sidste år, ser vi fortsat en klar tendens, der viser at kommunerne i gennemsnit investerer væsentligt mere end landets øvrige regioner. I Hovedstaden bliver der igangsat 1.773 byggeprojekter, der tilsammen udgør 28,3 mia. kr., hvilket i gennemsnit svarer til projekter for 15.409 kr. per indbygger i regionen. Det er godt og vel 22 pct. mere end landsgennemsnittet, tilføjer direktøren fra Byggefakta A/S.

Anlægsarbejde, skoler og daginstitutioner fylder mest
Det er især anlægsarbejde og projekter indenfor børne- og ungeområdet, der fylder blandt de kommunale projekter. Der er planlagt anlægsprojekter for 26,1 mia. kr. de kommende fire år, hvilket er en tilbagegang på knap fire pct. sammenlignet med sidste år. Anlægsprojekterne udgør hele 36 pct. af alle byggeprojekter frem til udgangen af 2022.

- Ud over kommunernes investeringer i vedligeholdelse af veje og cykelstier udgør klimasikring en væsentlig del af investeringerne på anlægsområdet i flere af landets kommuner. Derudover investerer kommunerne 21 mia. kr. i børne- og ungeområdet, som dermed udgør 29 pct. af de planlagte kommunale projekter. Det er især opførelse og renovering af skoler og daginstitutioner, der vejer tungt indenfor dette område, siger Thomas Bejer-Andersen, og tilføjer:

- Der er stor forskel på, hvordan kommunerne bruger pengene. I kommunerne i Region Syddanmark udgør anlægsprojekter langt den største del af de planlagte projekter. Investeringerne er helt anderledes i Region Hovedstadens kommuner, hvor det er projekter inden for børne- og ungeområdet, der udgør den største del af projekterne.

MG

Faktaboks

  • Rapporten 'Kommunernes Investeringer 2019-2022' giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med kommunernes forvaltninger med udgangspunkt i investeringsoversigterne fra Budget 2019.
  • Rapportens perspektiv er 'Kunden i fokus'. Rapportens fokus er således ikke på finansieringen af anlægsinvesteringerne, men på kommunen som bygherre – den der i praksis forvalter investeringerne.
  • Rapporten er udarbejdet af Byggefakta A/S, som er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Rapportens data er baseret på samtlige 98 kommuners investeringsplaner, der er vedtaget i forbindelse med Budget 2019. Rapporten er gratis og kan hentes via Byggefakta.dk.