DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommunerne slipper for smæk trods overskridelse på 2019-budget

For meget til anlæg opvejes af mindreforbrug til service, så regeringen afstår fra økonomisk sanktion. Denne gang.
23. JAN 2019 12.58

Kommunerne slipper for sanktioner på bloktilskuddene, selv om den samlede ramme for anlægsudgifter er overskredet i 2019-budgetterne. Budgetterne er netop opgjort endeligt af Danmarks Statistik, og overskridelsen på anlægssiden kunne efter aftalerne have kostet kommunerne en mia. kr. Regeringen lader dog nåde gå for ret, fordi servicebudgetterne er tilsvarende mindre, så de samlede rammer er overholdt, oplyser Finansministeriet.

Beslutningen er truffet efter 'en samlet vurdering', der er det sædvanemæssige ordvalg, når regler bøjes lidt. I dette tilfælde gælder bøjningen, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 angav en ramme på 252,2 mia. kr. til service og 17,8 mia. kr. til anlæg, men kommunernes budgetter har flyttet 0,3 mia. kr. væk fra service og over på anlægssiden.

Ifølge økonomiaftalen har regeringen mulighed for at tilbageholde op til fire mia. kr. af bloktilskuddene, hvis budgetrammerne ikke overholdes. De fire mia. kr. er udspecificeret i tre mia. kr. knyttet til overholdelse af servicerammen og en mia. kr. knyttet til overholdelse af anlægsrammen.

'Det bliver husket'
De 0,3 mia. kr. overskridelse af sidstnævnte kunne dermed efter aftalen have kostet en mia. kr., men det sker så alligevel ikke. Men overskridelsen vil blive husket, lader regeringen forstå. Hvis servicebudgettet ikke holder, efter at de 0,3 mia. kr. er flyttet over på anlægssiden, vil der falde en sanktion, fremgår det. 

Oveni lyder der knubbede ord til kommunerne fra både finansminister Kristian Jensen (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Kristian Jensen minder KL om, at KL selv har foreslået flerårige økonomiaftaler, og at overholdelse af de nuværende etårige aftaler må være en forudsætning for at gå ned ad det spor. Simon Emil Ammitzbøll-Bille bemærker syrligt, at 'vi (...) har skullet høre på, at kommunerne har følt sig tvunget til at skære i den borgernære velfærd', samtidig med, at 'kommunerne har valgt at prioritere mere til anlæg frem for til serviceopgaver'.

Ligesom da de foreløbige budgettal forelå i december, er regeringens og KL's syn på sagen markant forskellige. I modsætning til ministrenes kritik kalder KL-formand Jacob Bundsgaard (S) det 'en stor kraftanstrengelse for alle 98 kommuner at lande indenfor den samlede ramme, og han takker kommunerne for at have 'udvist stor økonomisk ansvarlighed og villighed til at finde fælles løsninger'.