DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kommunernes anlægsudgifter går mere og mere til infrastruktur

Forskydning af anlægsudgifter væk fra administrativ organisation siden kommunesammenlægningerne
12. OKT 2018 14.44

Siden kommunesammenlægningerne i 2007 har kommunernes anlægsudgifter forskudt sig væk fra administrativ organisation og over til transport og infrastruktur, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Der er dog store forskelle mellem kommunerne.

Beløbsmæssigt har kommunernes samlede anlægsudgifter ligget nogenlunde stabilt siden 2007. Omregnet til 2017-priser er niveauet i alle årene mellem 18,5 mia. kr. og 20,9 mia. kr., men fordelingen af udgifterne har ændret sig siden de nuværende kommuner blev dannet.

Andelen af udgifter til administrativ organisation, fx  administrationsbygninger, sekretariat og borgmesterkontor, er mere end halveret, mens andelen af udgifter til transport og infrastruktur er fordoblet.

Målt i tal er andelen til administrativ organisation faldet fra 10,7 pct. til 4,4 pct., andelen til transport og infrastruktur er steget fra 13,0 pct. til 26,1 pct. På folkeskoleområdet er der sket en stigning fra omkring 15 pct. i 2007 og 2008 til omkring 20 pct. i årene fra 2009 til 2017, fremgår det af opgørelsen fra Danmarks Statistik.

mk

Se kurver, kort og diagrammer over anlægsudgifternes fordeling hos Danmarks Statistik.