DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Kolding Kommune

Kontrolleret opbremsning efter at Koldings økonomi blev retvisende

Farvel til to direktører, to økonomichefer og yderligere en chef skyldes altsammen økonomi, men ikke samme problemstillinger. Bundlinjen er dog i begge tilfælde, at økonomien viste sig at være en anden, end det så ud til.
14. AUG 2019 11.22

KOLDING: Selvom Kolding Kommune i løbet af få måneder har måttet sige farvel til to direktører, to økonomichefer i de samme direktørers forvaltninger samt yderligere en chef, så er der ikke tale om, at kommunen generelt har et problem med den økonomiske kultur. De to sager er meget forskellige, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til dknyt.

Den første sag, fra børne- og uddannelsesforvaltningen, udsprang da heller ikke som den anden af en revision, og der var i det tilfælde tale om 'en kultur der var anderledes, end den burde', som borgmesteren udtrykker det. I den nye sag var der derimod tale om en bevidst omgåelse af reglerne, men de to sager har dog det fællestræk, at de begge bidrog til, at økonomien ikke var, som den så ud til at være.

Det gør den nu efter en opstramning af den økonomiske styring med central opfølgning af forvaltningernes håndtering, men med det retvisende billede af økonomien peger pilen nu på en næsten 20-dobling af det budgetterede 2018-underskud på 10 mio. kr.

190 mio. kr. ventes det i stedet at blive. En hård omgang for likviditeten, som, hvis den fremskrives, vil blive negativ i 2023 og påkalde sig administration fra Indenrigsministeriet.

- Men vi er slet ikke i nærheden, siger borgmester Jørn Pedersen til dknyt.

- Vi har en gennemsnitlig likviditet i år på det dobbelte af det krævede, og det er jo ikke sådan, at vi ingenting gør. Vi tager det alvorligt, og vi gør noget ved det.

En kontrolleret opbremsning, kalder han det, med det formål at undgå at ende i en ukontrolleret. Konkret er der som udgangspunkt ansættelsesstop ved ledigblevne stillinger, alle indkøb skal overvejes, der er indført anlægsstop, og alle udvalg er blevet bedt om at melde ind med besparelser, der kan gennemføres allerede i år. Altså en generel krisebevidsthed, der er etableret, allerede inden det kommer til de besparelser, der måtte indgå i budgettet for næste år, som skal forhandles inden længe.

- Alt hvad vi kan hente i 2019, slipper vi jo for at finde i 2020, siger borgmester Jørn Pedersen.