DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Kultur er blevet politisk markør for kommunerne

Realdanias analyse af kultur- og museumsstøtten viser, at kommunerne i stigende omfang tænker kultur og fritid ind i andre politikområder.
26. MAR 2019 8.59

En ny analyse kigger nærmere på kultur- og museumsstøtten - fra Kulturministeriets oprettelse i 1961 og frem til i dag. Blandt konklusionerne er, at kommunerne og fondene i dag spiller en større rolle i kulturstøtten end tidligere. Og anvender kulturen aktivt som politisk instrument. 

Statens museumsstøtte er tidoblet siden 1961, hvor Kulturministeriet blev oprettet, og antallet af museer og besøgssteder er steget markant til de 600 steder, der findes i dag. Kommunerne har de senere år overtaget en del af den kultur- og museumsstøtte, som tidligere lå hos staten, og fondene spiller en stadig vigtigere rolle i finansieringen af museerne.

Det er blandt konklusionerne i analysen 'Museumslandskabet - Kulturpolitikken udvikling og museernes vilkår' udarbejdet af Rasmussen & Marker for Realdania. Analysen bliver præsenteret på et seminar tirsdag eftermiddag, hvor den er udgangspunkt for en debat mellem museumsverdenens aktører, blandt andre kulturminister Mette Bock (LA) og en række deltagere fra fondsverdenen, museerne og kommunerne. Seminaret arrangeres af Fondenes Videnscenter og Realdania.

Kultur spiller ind i erhvervsudvikling
- Staten har ført en ekspansiv kulturpolitik, og visionen har været at få kulturen ud til alle, især ikke-brugere. De seneste ti år har kommunerne dog overtaget en del af den støtte, som staten tidligere stod for - med væsentlige bidrag fra fondene. Og i langt de fleste kommuner er kultur i dag en markør, som de bruger i forhold til øvrige politikområder, både erhvervsudvikling og velfærdsopgaver, siger Lasse Marker, der er en af forfatterne bag analysen.

Ifølge analysen indtænker hele 90 pct. af kommunerne kultur og fritid i andre politikområder, fx erhvervsudvikling, bosætningsstrategi og turismestrategi.

Realdania ønsker med analysen at bidrage til det vidensgrundlag, der er nødvendigt for dels en oplyst kulturdebat og dels de beslutninger, der løbende træffes i og omkring kulturlivet - blandt andet i staten, kommunerne, fondene og en forening som Realdania.

 MG