DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikter vil have en mia. kr. til småvejspulje

Standen af småveje i landdistrikterne er afgørende for fx at tiltrække børnefamilier og arbejdskraft. Derfor vil Landdistrikternes Fællesråd have en mia. kr. - det halve fra staten.

Landdistrikternes Fællesråd foreslår nu en pulje på en mia. kr. til forbedring af vejnettet i de danske landdistrikter. Derfor er udgangspunktet i Småvejspuljen, at vejnettet skal opgraderes, så man kan komme hurtigt og effektivt på arbejde.

Rådet foreslår, at regeringen øremærker 500 mio. kr. over fem år til pujlen, som kommuner så kan søge og medfinansiere, så den samlede opgradering kommer til at lyde på en mia. kr. Regeringen står over for at forhandle en ny vejaftale, hvor Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard, altså foreslår puljen, der kan opgradere infrastrukturen på landet.

- Mange landdistrikter døjer med et usammenhængende og utrygt vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden. Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten, siger formanden og nævner blandt andet sikkerheden omkring fremtidens førerløse biler. 

Kommunalt efterslæb
Langt den største del af det danske vejnet et kommunalt - mere præcist 70.000 kilometer, mens der er 3.800 kilometer statslige. Cirka 40.000 kilometer af de kommunale veje går gennem landzoner, og derfor er det vigtigt, at kommunerne kan få tilskud til vedligehold.

Selvom vejene ifølge Landdistrikterne er opprioriteret mange kommuner, er der et efterslæb på vedligehold på fire mia. kr. Derfor har mange kommuner ikke økonomien til den krævede vedligeholdelse. 

- Det er enormt problematisk, fordi en veludbygget infrastruktur forbinder land med by og dermed er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark nu og i fremtiden. Med en Småvejspulje kan vi sikre, at et mangelfuldt og utrygt vejnet ikke spænder ben for hverken bosætning eller erhvervsudvikling i de danske land- og yderområder, siger Steffen Damsgaard.

ibs

Læs Landdistrikternes notat her og et kort over danske veje her.