DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Lemvig-budget på baggrund af en 'ekstraordinært god' økonomi

Udvidelser på sundhed med ny chef og nyt sundhedshus
12. OKT 2018 6.14

LEMVIG: Igen i år var der enstemmighed, da budgettet blev andenbehandlet i Lemvig Byråd med Venstre som leverandør af 12 stemmer og Socialdemokratiet, SF, De Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale af de resterende 9.

Kommunen er i den luksuriøse situation, at økonomien med budgetaftalens ord 'har været ekstraordinært god', men det skåner ikke for en løbende tilpasning til et faldende befolkningstal. En rammebesparelse på stillinger i administrationen på 1,2 mio. kr. årligt i 2019 og overslagsårene skal dog ske via naturlig afgang, fremgår det.

På social- og sundhedsområdet er der på driften sat 775.000 kr. af årligt til en ny sundheds- og forebyggelseschef og på anlæg 10 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til et nyt sundhedshus.

Ligeledes på anlægssiden er det besluttet at hjemtage vejvedligeholdelsen, som ellers i en årrække været udliciteret. Dertil er der afsat 4,6 mio. kr. til maskiner og udstyr foruden 5 mio. kr. ekstra i 2019 til vejopgradering. Til kystsikring er der 4,8 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

 

Se referatet af byrådsmødet med andenbehandlingen.