DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Regnvandsbassinet ved Lundfoftevej.

Borgerkritik får Lyngby-Taarbæk til at lave dyrere regnvandsbassin

Nyt rekreativt regnvandsbassin i Lundtofte bliver fem mio. kr. dyrere end først projekteret, men nogle boldbaner bliver reddet, og kritikerne bliver tilfredse.

LYNGBY-TAARBÆK: Et regnvandsbassin langs Helsingørmotorvejen ved Lundtofte bliver nu til virkelighed i en ny udformning og placering efter mange borgerklager, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune.

Processen, der bestod af et tillæg til spildevandsplanen, betød høringer i to gange, hvor forvaltningen i alt fik 365 høringssvar fra 51 afsendere. 

Der har været meget opmærksomhed omkring sagen, da især mange borgere i Lundtofte ikke ønskede den første løsning, der var lagt op til. Både den oprindelige udformning af bassinet på en hestefold og planer om et bassin på idrætsanlægget i Lundtofte mødte kritik.

I stedet har Lyngby-Taarbæk Forsyning fået udviklet det kommende bassin på en placering, hvor det bliver cirka fem mio. kr. dyrere end de 25 mio. kr., det projekt var sat til. Vurderingen er, at det er omkostningen værd, men 'det har været en afvejning og prioritering'.

- Med en ekstra investering betyder det, at der ikke sker oversvømmelser i Lundtofte. Og for borgerne betyder det også, at der kommer en æstetisk og grøn løsning samt at idrætsarealet/boldbanerne friholdes, siger næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Richard Sandbæk (K).

Bassinet er et vigtigt led i byudviklingen langs Helsingørmotorvejen, hvor det skal forsinke og rense overfladevandet fra de nybyggede områder, inden det ledes ud i Mølleåen og Øresund. 

  • Bassinet skal kunne rumme 2.200 m3 vand. Bassinet vil modtage overfladevand fra tage og veje fra udbygningen af tracéet langs med motorvejen og fra selve Lundtoftegårdsvej. 
  • I stedet for et bassin med lodrette kanter over terræn har Lyngby-Taarbæk Forsyning valgt et nedsænket bassin med et grønt udtryk. 
  • Lyngby-Taarbæk Forsyning har estimeret en samlet udgift på cirka 150 mio. kr. til at sikre afledning af regn- og spildevand fra byudviklingsområdet.

ka