DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Mariagerfjord sætter skatten ned efter "gunstigere" udligning

Enig budgetaftale vil "kompensere" for tidligere års mangler.
14. SEP 2020 12.15
TEMA: Budget 2021

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Byråd gentager sidste års enighed for 2021-budgettets vedkommende. Alle står bag budgetaftalen, der i aftaleteksten med tilfredshed konstaterer, at kommunen med udligningsreformen er "blevet stillet gunstigere end tidligere", så der i år er blevet råd til at "kompensere" for det, man også tidligere gerne har villet, men ikke haft råd til.

Udligningsreformen giver større forudsigelighed i de kommunale økonomier, noteres det med en bemærkning om, at "i den hidtidige model har udsving i små parametre kunne betyde endog meget store udsving". Netop det rummede sidste års budget et eksempel på, nemlig 20 mio. kr. ekstra i udligning på grund af et fald i indbyggertallet.

Den slags overraskelser, positive såvel som negative, bliver der færre af med det nye udligningssystem. Det giver også en mere rundhåndet statslig kompensation for skattenedsættelser, og det benytter budgetpartierne sig af ved at nedsætte kommuneskatten med 0,2 procentpoint fra 26,1 pct. til 25,9 pct.

Dog kun hvis Indenrigsministeriet siger god for det, herunder for kompensationen der dækker 90 pct. af udeblevne skatteindtægter de første to år, 85 pct. det tredje år, 80 pct. det fjerde år og 75 pct. det femte år. Kommunen har søgt om lov, men får ligesom alle andre kommuner først svar sidst på måneden.

Budgettet første- og andenbehandles i Mariagerfjord Byråd henholdsvis 17. september og 8. oktober. Partierne bag er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF og De Radikale.

 

Se budgetaftalen.