DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Miljøorganisationer efterlyser grønnere infrastruktur

Regeringens infrastrukturplan burde indeholde mindre asfalt, lyder det fra blandt andre Greenpeace og Concito.

Kigger man kun på budgetterne, ser det ud til, at regeringen og Dansk Folkeparti har fundet en fin balance mellem den kollektive trafik og privatbilismen i den infrastrukturaftale, der blev offentliggjort onsdag.

Der er i alt sat 61,2 mia. kr. af til investeringer i vejnettet og 51,5 mia. kr. til jernbanerne frem mod 2030. Alligevel mener en række miljøorganisationer ikke, at planen er tilstrækkeligt grøn.

Henrik Gudmundsson, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, mener at planen afspejler en gammeldags tilgang.

- Det er den, hvor man reagerer på trængselsproblemer ved at udvide vejene. Det betyder jo bare, at man bare investerer i et højere niveau af trængsel i fremtiden. Man tager ikke fat om problemet, som er den voksende efterspørgsel efter trafik, men servicerer det blot ved at udvide, siger han. 

Den opfattelse deler Tarje Haaland, der er klima og energirådgiver hos Greenpeace.

- Svaret på trængsel bør helt overordnet ikke være at understøtte mere persontransport i bil, men derimod massive investeringer i kollektiv trafik. At langt størstedelen af personbefordringen i dag sker på vejene, er ikke et gangbart argument for at holde det mindste igen på jernbanerne, siger han.

Stadig meget CO2 fra bilerne
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) sagde på et pressemøde, at han ikke er bekymret for øget CO2-udledning i forbindelse med den øgede biltrafik, som man forventer.

Det skyldes, at flere og flere benzin- og dieselbiler de kommende år bliver udskiftet med elbiler.

Argumentet holder dog ikke, hvis man spørger Henrik Gudmundsson:

- Det kommer til at vare rigtig mange år, før vores bilpark er uafhængig af fossile brændstoffer. I mange år vil der stadig blive udledt meget CO2 fra trafikken på vejene, og når man udvider vejene, så stimulerer man også til øget trafik, siger han.

Ivan Lund Pedersen, der er ansvarlig for trafik i Noah, er af samme opfattelse:

- Det er en total myte, for der bruges jo også megen energi på at producere elbiler, batterier og frem for alt veje. Cement og beton er stærkt energikrævende, siger han.

Ivan Lund Pedersen kritiserer også beregningerne bag planen for ikke at inddrage natur, miljø og klima i tilstrækkelig grad.

- Det betyder, at hvis du bygger en vej parallelt med en jernbane og hiver folk over i bilerne, så vil beregningerne falde positivt ud, fordi det genererer flere afgifter til staten, selv om CO2-udslippet stiger, siger han.

Selvom regeringen og Dansk Folkeparti har flertal i Folketinget, vil planen ikke kunne gennemføres før efter et valg, hvor man igen vil skulle samle et flertal bag den.

Ritzau