DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Foto: Christian Ringbæk, Ritzau Scanpix

Millionerstatning til Herning får Tønder til at indføre ny praksis

Tønder Kommune erkender at have undladt at have tvangsfjernet tre børn fra problematisk familie, selv om man var klar over problemernes omfang. Nu skal lignende fejltagelser undgås i en kommune med grimt fortilfælde.

TØNDER / HERNING: Tønder skal af med 15 mio. kr.  til Herning Kommune, efter Ankestyrelsen har afgjort, at Tønder i perioden 2013 til 2015 ikke greb ind i en sag om en familie, som siden flyttede til Herning, hvor kommunen måtte tvangsfjerne tre børn.

De 15 mio. kr. gælder Hernings udgifter indtil nu, og oveni kommer en årlig ekstraregning på 3,9 mio. kr., indtil børnene har nået myndighedsalderen.

Sagen får nu Tønder til at ændre praksis, så man undgår lignende sager i fremtiden. Fremover skal ny arbejdsgang sikre, at der ved anmodning om refusion fra en anden kommune oprettes en sag i fagsystemet, og at der straks gives besked til økonomikonsulenten på området. Ligeledes bliver der fremover sendt en advisering til Skole og Dagtilbud, således at eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af en afgørelse, der ikke er til Tønders fordel, vil indgå i den løbende budgetopfølgning og i den politiske ledelsesinformation.

Det fremgår af referatet fra tirsdagens møde i Børn- og Skoleudvalget.

Enig i afgørelsen
Kommunen erklærer sig enig Ankestyrelsen konklusioner:

At børnenes vanskeligheder også var til stede før familien flyttede til Herning Kommune. At det findes bevist, at børnene burde have været anbragt uden for hjemmet, da de boede i Tønder Kommune. At det findes bevist, at Tønder Kommune var klar over familiens forhold, der kort efter flytningen førte til tvangsanbringelser af alle tre børn i Herning Kommune. At Tønder Kommune har været passiv i sådan en grad, at det udløser refusionspligt.

Børn og Familie er enige med Ankestyrelsen i den faglige vurdering af sagen, og den kritik, der fremføres af sagsbehandlingen. 

- Vi lægger os fladt ned og siger, at det var ikke godt nok, det vi præsterede overfor de her børn på det her tidspunkt. Jeg har ikke tal på antal af underretninger, men der er kommet en del både fra daginstitution og fra skole og også anonyme underretninger, siger direktør Grethe Nielsen fra social, sundhed og arbejdsmarked i Tønder Kommune til JyskeVestkysten.

Tre andre ankesager mod Tønder
Familien flyttede til Tønder Kommune i sommeren 2013. Tønder Kommune modtog underretning på tilflytningen fra tidligere kommune. Det vurderes ikke, at der er grundlag for, at Tønder Kommune anmoder om refusion fra daværende fraflytningskommune. Den 1. maj 2015 flyttede familien videre til Herning Kommune.

Herning Kommune anmodede i september 2016 Tønder Kommune om refusion på sagen. Tønder Kommune afviste ansøgningen, hvorefter sagen endte i Ankestyrelsen.

Af afgørelsen fremgår, at Herning Kommune har ret til refusion fra Tønder Kommune fra datoen, hvor familien flyttede til Herning Kommune, og så længe børnene i fremtiden må have behov for støtte efter serviceloven.

Sagen har i Børn og Familie givet anledning til en sagsgennemgang af den samlede sagsstamme for at afklare, hvorvidt der er flere sager hvor Tønder Kommune har verserende ankesager vedrørende mellemkommunal refusion. Denne gennemgang har vist, at der yderligere er tre ankesager, hvor Tønder Kommune er anmodet om mellemkommunal refusion.

Efter gennemgang af de tre sager ser Tønder Kommune dog ifølge mødereferatet ingen grund til at ændre afgørelsen om afslag på refusion i de respektive sager. Skulle kommunen tabe sagerne, vil det udløse en efterbetaling på 2,9 mio. kr. 

Netop Tønder Kommune har kedelige erfaringer med tvangsanbringelsessager og tilsyn med problematiske familier. Den såkaldte Tønder-sag om omfattende misbrug  af en pige, som Tønder Kommune undlod at tvangsfjerne, udløste for tre år siden en frivillig erstatning på 300.000 kr. til den skadeslidte pige, som herefter opgav sin retssag mod kommunen. Sagen kostede i 2006 den daværende Børn og unge-chef Egon Andersen jobbet.