DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Til venstre finansminister Kristian Jensen (V), i midten ordstyrerne Klaus Bundgaard Poulsen og Nynne Bjerre Christensen, til højre KL-formand Jacob Bundsgaard (S).
Foto: Michael Kjærgård, dknyt

Minister: Kommuners mange penge øger risiko for budgetskred

KØF Overskridelsen af kommunernes 2019-budgetter er et faresignal, mener finansminister Kristian Jensen (V).
10. JAN 2019 11.24

AALBORG: Nogle kommuner har så mange penge, at det i sig selv udgør en risiko for større overskridelser af rammerne i fremtidige økonomiaftaler. Det angiver finansminister Kristian Jensen (V) på KL's Kommunaløkonomiske Forum i Aalborg som årsag til, at han i december reagerede forholdsvis kraftigt på en ellers ganske beskeden overskridelse af kommunernes 2019-budgetter under ét.

Kommunaløkonomisk Forum har i år blandt andet det økonomiske aftalesystem mellem regering og kommuner som emne, og åbningsdebatten mellem KL-formand Jacob Bundsgaard (S) og finansministeren handlede blandt andet om muligheden for en lempelse af sanktionssystemet. Jacob Bundsgaard var nærmest for, og Kristian Jensen var nærmest imod.

Bundsgaard anførte, at den årlige risiko for sanktioner har bragt en kortsigtethed ind i budgetterne, mens Kristian Jensen pointerede, at der ikke er aftalt 98 anlægslofter, en for hver kommune, men ét samlet anlægsloft som kommunerne selv må fordele mellem sig. Det viser sig jo at kunne lykkes, sagde han.

Lidt i samme spor som KL-formandens synspunkt nævnte projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive i et oplæg til åbningsdebatten, at den årlige afregning af sanktioner kunne virke kontraproduktivt i forhold til nedsættelser af kommuneskatter. Fordi kommuner med 'penge nok' er utilbøjelige til at sætte skatten ned på grund af den sanktion, der vil følge hvis det efter nogle år bliver nødvendigt at sætte skatten op igen.

KL-formand Jacob Bundsgaard bekræftede overvejelsen, men udtrykte det mere direkte: Kommunerne tør ikke fjerne en indtægt, sagde han. Desuden foretrækker de fleste kommuner, at deres skatteprocent ligger nogenlunde stabilt fra år til år.