DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Ministerie-fejl: Kommuner kan have udbetalt for lave ydelser

Fejl i satser på ydelser betyder, at kommuner kan have rettet sig efter forkerte beløb, når de har udbetalt tabt arbejdsfortjeneste og løn for pasning af nærtstående efter serviceloven.

Social- og indenrigsministeriet har lavet to regnetekniske fejl, der betyder, at ministeriet har oplyst for lave satser på to ydelser på handicapområdet til kommunerne. Sidste år betød det, at borgere i sidste ende kan have fået udbetalt henholdsvis knap 1.000 kr. eller 70 kr. for lidt i forhold til, hvad de havde krav på ifølge serviceloven.

Et barn under 18 år med et handicap eller en kronisk lidelse kræver nemlig mere pleje og pasning end et barn uden, og det kan gøre det svært for forældre at varetage et fuldtidsjob. Derfor skal kommuner give forældre i den situation en økonomisk håndsrækning. Samme princip gælder, hvis man er nær pårørende til en alvorligt syg eller handicappet person. Her skal kommunen udbetale løn til den pårørende, som tager ansvaret for at passe den syge eller handicappede. Kommunerne baserer sine afgørelser i disse sager på bestemmelser i serviceloven, helt præcist efter § 42 og § 118.

Men der kan være truffet forkerte afgørelser i en årrække, fordi Social- og Indenrigsministeriet har lavet fejl i de to satser, der bestemmer, hvor meget borgere maksimalt kan få udbetalt i ydelserne. Fejl, der altså betyder, at borgere kan have fået udbetalt for lidt penge.

Fremgik ikke af vejledning
Hvor mange penge, den enkelte kan få udbetalt i tabt arbejdsfortjeneste, afhænger af tidligere indtægt, men der er politisk fastsat et loft på, hvor meget man kan få udbetalt. Med satspuljeaftalen i 2012 besluttede Folketinget at øge beløbet, så borgere fra 2013 maksimalt kunne få udbetalt 28.832 kr. om måneden i stedet for 27.940 kr. Denne regulering skulle fremgå af ministeriets årlige satsvejledning til kommunerne, men det gjorde den ikke, da kalenderen sagde 1. januar 2013. Og det var altså i uoverensstemmelse med serviceloven.

Fra 2013 til 2019 har det betydet, at satsen ifølge loven var 3,2 pct. højere, end der har stået i ministeriets vejledninger. Sidste år betød det helt konkret, at den enkelte kommune kan have udbetalt knap 1.000 kr. mindre om måneden før skat, end borgeren havde krav på ifølge loven.

Ministeriet har også oplyst et forkert beløb, når det kommer til satsen på den løn, som pårørende får for at passe en alvorligt syg eller handicappet person. Ministeriet har nemlig ikke reguleret satsen en gang om året, som det skulle.

I 2005 fik borgere udbetalt 16.556 kr. om måneden, men det beløb skulle fra 2006 reguleres med 2 pct. 'tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår', som ministeriet oplyser. I stedet regulerede ministeriet med en satsreguleringsprocent, hvilket betød, at ydelsen siden 2006 har været 0,3 procentpoint for lav. Det betyder, at borgere kan være gået glip af 67 kr. om måneden sidste år.