DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Ministerier klar med pilotprojekt for bedre tilsyn med refusioner

Hævede øjenbryn fra Rigsrevision og Statsrevisorer har fået tre ministerier til at modernisere rutinerne, så kommuner ikke får refusion, de ikke har ret til.
12. AUG 2020 15.20

Et utilfredsstillende tilsyn med, om kommunerne modtager korrekt statsrefusion, har over de seneste år fået Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet til at modernisere arbejdsgangene.

Det er blandt andet sket gennem en en digital løsning, der skal give både ministerier og kommuner et bedre overblik. Moderniseringen er igangsat, efter at Rigsrevisionen for godt to år siden konstaterede, at det daværende tilsyn ikke sikrede et korrekt regnskab for statsrefusionerne.

Samtidig viste en stikprøve et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, således at kommunerne i flere tilfælde hjemtog refusion uden at være berettigede til det. En kombination, som Statsrevisorerne fandt 'utilfredsstillende'.

I et nyt notat konstaterer Rigsrevisionen nu, at ministerierne har udviklet et nyt generisk koncept for kategorisering af fejl og for, hvornår fejl har refusionsmæssig betydning. Det skulle gerne give ministerierne et mere ensartet og korrekt billede af fejlniveauet i kommunerne og dermed gøre det muligt at fange eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Et pilotprojekt med dette indhold vil blive iværksat i indeværende kvartal og ventes fuldt implementeret pr. januar 2022, oplyser Rigsrevisionen, der varsler at ville følge yderligere op på forløbet.

Se Rigsrevisionens notat.