DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Næsten-enighed i Syddjurs om budget med råderum til vækst

Syddjurs i vækst på vej til at passere 43.000 indbyggere.

SYDDJURS: Et næsten-enigt byråd har indgået aftale om 2020-budgettet for Syddjurs, der har snarlig udsigt til at passere 43.000 indbyggere for opadgående. Altså en vækstkommune, og det har været styrende for budgetaftalen.

Med både befolkningsvækst og ændringer i demografien er der brug for råderum, og det bliver skabt gennem udvikling og omstilling og 'svære politiske prioriteringer', hedder det i aftaleteksten. Resultatet er ifølge aftalepartierne 'en fornuftig balance mellem en ansvarlig økonomi og behovet for politisk at prioritere attraktive forhold for erhvervslivet, kvalitet i kernevelfærden og et solidt grønt fokus'.

På anlægssiden drosles der lidt ned for det hidtidige høje niveau, men der er stadig luft til nye daginstitutioner og andre tiltag, der skal 'indfri byrådets ambition om at være Aarhusregionens mest attraktive bosætningskommune'.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Alternativet med i alt 26 af byrådets 27 mandater, mens Enhedslisten står uden for med sit ene. Budgettet andenbehandles onsdag.

 

Se budgetaftalen.