DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Næsten-enigt Lolland-budget med stort fokus på udligningsreform

'Et overgangsår' hedder det i budgetaftaleteksten om 2020.

LOLLAND: Et så godt som enigt Lolland Byråd står bag budgetaftalen for 2020, som i aftaleteksten kalder sig selv 'et overgangsår i kommunens økonomi'. Det er den bebudede udligningsreform, der spøger her.

En udligningsreform vil, afhængigt af hvordan den falder ud, 'afgøre Lolland Kommunes økonomiske fremtid og dermed også i hvor høj grad Lolland Kommune vil have de økonomiske forudsætninger for at gribe de muligheder, de kommende år byder på', hedder det i budgetaftalen, og netop den usikkerhed for fremtiden er årsag til, at dispositionerne i budgetaftalen koncentrerer sig om 2020, mens overslagsårene ikke nyder samme bevågenhed.

Et sparebehov på 25 mio. kr. i 2020 er løst ved dels at modregne ti mio. kr. som 'forventes hentet ved nedgang i forsørgelsesudgifterne som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen', dels ved at grønthøste 15 mio. kr. i den øvrige del af den kommunale økonomi. Overslagsårene er disponeret på samme måde.

På det ikke-økonomiske område åbner budgetaftalen for borgerforslag til byrådet. Kriteriet vil blive, at et forslag skal have opbakning fra et antal borgere svarende til et byrådsmandat og at blive forelagt til byrådsbehandling.

Aftalepartierne bag budgettet er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Din Stemme og Lokallisten Lolland med i alt 24 af byrådets 25 mandater, mens Enhedslistens ene står udenfor. Budgettet andenbehandles i byrådet torsdag.

 

Se budgetaftalen.