DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Næstved indgår forlig med integrations-konkursbo

Kommunens økonomiudvalg har besluttet at indgå forlig med konkursboet efter Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI) - udelukkende af økonomiske årsager.   

NÆSTVED: Næstved Kommune har indgået forlig med konkursboet efter Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI).

Næstved Kommune stævnede i sommeren 2018 NSI for ikke at have betalt regningerne for lønudgifter, som kommunen havde lagt ud for. Derudover mener kommunen, at NSI har fremsendt for store regninger i forbindelse med sprogundervisning af kommunens flygtninge, og at NSI har ladet kursister bestå, der ikke havde det faglige grundlag for at bestå.

Næstved Kommune forsøgte allerede i juni 2018 at indgå forlig med NSI, men det blev klart afvist af NSI, skriver kommunen. 

I januar 2019 gik NSI imidlertid konkurs, og da konkursboet ikke har de store aktiver, har Økonomiudvalget besluttet at indgå forlig med NSI.

Det betyder, at Næstved Kommune ikke får de udlagte lønudgifter på cirka seks mio. kr. tilbage. Kommunen skal omvendt heller ikke betale NSI's regninger for sprogundervisningen, som kommunen under hele forløbet har bestridt størrelsen af. NSI fremsendte regninger for cirka seks mio. kr.

Ingen udsigt til at få penge tilbage
- Vi har valgt at indgå forlig med NSI, fordi der ikke er udsigt til, at vi får vores penge tilbage. Vi kunne godt vælge at opretholde retssagen mod konkursboet, og forhåbentlig få medhold i retten, men det ville medføre en del udgifter til både advokat og retsafgifter. Og skulle kommunen få helt eller delvist medhold i retten, vil der ikke være midler i konkursboet til at dække kommunens krav. Vi mener stadig, at de regninger, som NSI fremsendte for sprogundervisning var alt for høje, men det giver ingen mening at gennemføre, når der ikke er noget at hente, lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen (S).

Da det blev kendt, at NSI ikke havde betalt for de udlagte lønudgifter, indefrøs kommunen medarbejdernes pensionsindbetalinger på i alt 540.000 kr. på en lukket konto. Som en del af forliget dækker Næstved Kommune og konkursboet hver halvdelen af det beløb, som medarbejderne har krav på i pensionsindbetaling. 

Samlet set beholder kommunen cirka 500.000 kr. ud af de cirka seks mio. kr., som kommunen lagde ud for lønudgifter for NSI. Kommunen og konkursboet har valgt at afslutte sagen uden en juridisk afgørelse af spørgsmålene i retssagen, da det var retten, der skulle afgøre, hvor stor en andel af regningerne for sprogundervisning, kommunen skulle betale.

MG

Fakta om sagen

  • Tvisten mellem Næstved Kommune og Næstved Sprog- og Integrationscenter begyndte i 2017, da kommunen efter en udbudsrunde valgte et andet firma til at stå for sprogundervisningen af flygtninge. NSI klagede flere gange over kommunens gennemførelse af udbuddet og den efterfølgende afgørelse. Kommunen fik dog medhold i den endelige afgørelse, som blev ført i Udbudsklagenævnet, og afgørelsen står derfor ved magt.
  • I december 2017 henvendte en tidligere medarbejder fra NSI sig til SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, med mistanke om snyd og uregelmæssigheder i forbindelse med modultests på NSI. Det fik Næstved Kommune til at igangsætte en analyse af fremsendte regninger og modultests gennem revisionsfirmaet BDO. Resultatet af denne analyse førte til, at kommunen i 2018 stævnede NSI. 
  • Kommunen har brugt ca. 2,5 mio. kr. på advokater i forbindelse med sagerne vedrørende NSI. Cirka halvdelen af dette beløb er brugt på NSI's klager over udbuddet.