DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Nordjylland udsat for svindel, men får ikke ret til særregler

Ankestyrelsen mener, at Nordjylland ville gå over stregen for det lovlige med nye kontrolforanstaltninger efter regionsrådsmedlems falskneri med tabt arbejdsfortjeneste.

NORDJYLLAND: Man kan ikke lave sine egne regler i strid med den generelle lovgivning, heller ikke selv om man har været udsat for bedrageri og gerne vil undgå at blive det igen.

Det er essensen af en tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen til Region Nordjylland, der gerne ville have blåstemplet tre kontrolforanstaltninger, som man ønskede at indføre efter at et nu tidligere regionsrådsmedlem over en årrække fik udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for et job, hun ikke havde.

Ankestyrelsens svar er alt andet end en blåstempling. 'Ikke lovligt', 'ikke lovligt' og 'ikke lovligt' hedder det om regionens tre forslag til kontrolforanstaltninger. De er:

  • Kan man kræve dokumentation for alle oplysninger via regionsrådsmedlemmets skattemappe på skat.dk?
  • Kan man lægge loft over, hvor meget et regionsrådsmedlem, der er selvstændig erhvervsdrivende, kan få udbetalt, så man højst kan få udbetalt et beløb svarende til halvdelen af firmaets omsætning?
  • Kan man fastsætte en omsætningsgrænse, der udelukker hobbyvirksomhed, fx svarende til momsgrænsen på ca. 50.000 kr.?

Ankestyrelsens svar er klart. Alle tre er i strid med de gældende lovregler.

  • For dokumentationens vedkommende fremgår det af en vejledning fra Indenrigsministeriet, at det i hver enkelt sag skal vurderes konkret, hvilken dokumentation der kan kræves. Hvis man på forhånd beslutter at, dokumentationen skal leveres via skattemappen, er der ikke længere tale om et konkret skøn i hver sag, så den fremgangsmåde er udelukket.
  • Hvad angår en beløbsgrænse, så er der allerede en i den kommunale styrelseslov, nemlig pr. dag højst fem gange det diætbeløb der gives for møder på under fire timer. Da loven på dette punkt også gælder for regionerne, er der allerede taget stilling til et max-beløb, og derfor kan Region Nordjylland ikke fastsætte et andet.
  • Endelig med hensyn til et minimumsbeløb for omsætning i en hobbyvirksomhed skelner loven ikke mellem hovederhverv og bierhverv, fremgår det af samme vejledning som nævnt ovenfor under spørgsmålet om dokumentation, og da der desuden ikke er fastsat nogen nogen undergrænse for erstatningsbeløbet, kan regionen heller ikke indføre en for omsætningen.

Altså nej på alle tre punkter.

Dog, om det første punkt, dokumentationen, bemærker Ankestyrelsen at der er 'vide rammer for regionens fastsættelse af krav til dokumentationen, herunder regionens skøn over, om et erstatningskrav kan anses for dokumenteret', og at Ankestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed ikke vil tage stilling til regionens skønsudøvelse hvis den holder sig inden for disse vide rammer. Her minder Ankestyrelsen igen om, at de 'vide rammer' ikke er vide nok til at man kan sætte 'skøn under regel', som det kaldes, hvis man på forhånd beslutter at anlægge samme skøn hver gang.

Efter tilsynsudtalelsens afvisning af Region Nordjyllands forslag til kontrolforanstaltninger vil regionsrådsformand Ulla Astman (S) ifølge Nordjyske tage sagen op med indenrigsminister Astrid Krag (S). Desuden vil alle oplysninger om betalingen til regionsrådsmedlemmerne blive samlet ét sted på regionens hjemmeside, så alle nemt kan få et overblik. I forvejen havde regionen strammet den interne revision og intensiveret stikprøvekontrollerne efter sidste års svindelaffære.

 

Læs Ankestyrelsens tilsynsudtalelse til Region Nordjylland.