DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Nu er der nok kommuner med: Retssag mod staten bliver til noget

12 kommuner vil gå med i sagsanlæg, to af dem dog kun hvis der kommer yderligere to = 14 i alt. Men ti er nok for de resterende. Høring om sagen på Christiansborg i dag.
6. FEB 2019 6.15

Et varslet sagsanlæg mod staten ser ud til at blive til virkelighed, efter at antallet af tilsagn fra kommuner nu er oppe på de 10, som en af initiativkommunerne, Hjørring, har sat som undergrænse for at sende en stævning. Senest har i denne uge Randers og Guldborgsund kommuner meldt sig under fanerne henholdsvis mandag og tirsdag, og onsdag tager Lejre stilling til sagen.

Onsdag holder Folketingets Indenrigsudvalg tillige en høring på Christiansborg om 'konsekvenserne af fejl i beregningsgrundlaget for den kommunale udligningsordning' om netop samme problematik, der ligger bag ønsket om en sag mod staten. Ordvalget i titlen demonstrerer, hvor initiativet til høringen er kommet fra, idet de utilfredse kommuner ret konsekvent omtaler problemets årsag som en 'regnefejl', mens staten i skikkelse af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll–Bille (LA) afviser.

Kommunerne mener sig snydt for for flere hundrede millioner kroner i kommunal udligning i perioden 2007-2017, fordi der i de år ikke blev korrigeret for udlændinges udannelsesniveau, ligesom der blev i årene før og efter. Den manglende korrektion betød i de mellemliggende år, at kommuner med mange veluddannede udlændinge blev kompenseret, som om de alle var dårligt eller slet ikke uddannede.

De penge, som disse kommuner fik, fik andre som følge deraf ikke, og det er så disse andre kommuner, der mener sig snydt. Sidste efterår gik i alt 20 af dem sammen om at få undersøgt det juridiske grundlag for en retssag, hvor man kunne kræve udeblevne udligningspengepenge efterbetalt af staten.

Nu er det alvor: Sagsanlæg eller ej?
Resultatet af den undersøgelse forelå lige efter nytår, og de 20 kommuner skulle så tage stilling til om de ville fortsætte. Indtil nu har 12 kommuner sagt ja, men med forskellige forbehold, så der reelt er ti kommuner, der aktuelt vil stå bag et sagsanlæg.

Foruden de indledningsvis nævnte Randers og Guldborgsund kommuner har også Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Lolland, Næstved, Rebild og Svendborg kommuner meldt sig, og sammen med Hjørring Kommune når de netop op på de ti kommuner, som sidstnævnte havde sat som undergrænse. Derudover har Mariagerfjord og Odsherred kommuner sagt at de vil gå med i et sagsanlæg, men de har sat 14 kommuner som undergrænse, og der mangler stadig to kommuner for at nå op på det antal.

Af de oprindelige 20 søgsmål-interesserede kommuner har kun Thisted Kommune sagt definitivt fra, mens man i Frederikssund Kommune måtte konstatere et flertal imod, da sagen var i økonomiudvalget i sidste uge. De nedstemte partier har imidlertid flertal i byrådet, og her kommer sagen på dagsordenen i slutningen af februar.

I Assens Kommune kommer spørgsmålet op i økonomiudvalget den 18. februar og i byrådet den 27. februar, oplyser borgmester Søren Steen Andersen (V) til dknyt. I Vordingborg Kommune er spørgsmålet udsat til et økonomiudvalgsmøde i denne eller næste måned, mens der endnu ikke er givet nogen melding fra Bornholm, Frederikshavn og Stevns. Lejre har som nævnt sagen på økonomiudvalgsmøde onsdag.

I Christiansborg-høringen onsdag deltager fra kommunal side borgmestrene Mikael Klitgaard (V), Brønderslev, Mogens Gade (V), Jammerbugt, Arne Boelt (S), Hjørring og Kenneth Muhs (V), Nyborg. Staten er repræsenteret af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll–Bille.

Desuden deltager tre ikke-politikere, nemlig projektchef Niels Jørgen Mau Pedersen fra Vive, samfundforsker Lise Lyck fra CBS, og analytiker Kasper Lund Nødgaard fra Dataproces. Dataproces er det firma, der oprindeligt udregnede, hvordan udligningsbeløbene kunne have været anderledes, hvis kriterierne for udlændinges uddannelsesnivenau i 2007-2017 havde været de samme som i årene før og efter.

dknyt er til stede ved høringen og rapporterer efterfølgende.