DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Offentlige sundhedsudgifter er steget markant siden 2000

Udgifterne til sundhedsvæsnet er steget markant siden årtusindskiftet, viser rapport fra Danmarks Statistik.
18. JAN 2019 9.12

De offentlige sundhedsudgifter er steget mærkbart siden årtusindskiftet og lød i 2017 på 182 mia. kr. Udgifterne er steget både i kroner og øre samt som andel af bruttonationalproduktet bnp, viser en ny analyse fra Danmarks Statistiks analyseafdeling.

'Et godt sundhedsvæsen er vigtigt for mange danskere, og sundhedsområdet fylder meget i den offentlige debat. Samtidig er området blevet opprioriteret gennem flere år, så sundhedsudgifterne i dag udgør en større andel af de offentlige udgifter end tidligere', hedder det i Danmarks Statistiks analyse.

Hovedkonklusionerne er, at de offentlige sundhedsudgifter er steget med 69 pct. fra 2000 til 2017 i faste priser. Per indbygger er stigningen på 56 pct.

Beskæftigelsen i det offentlige sundhedsvæsen er øget med 18.000 fra 2008 til 184.000 ansatte i 2017. Samlet står sundhedsudgifter - både offentlige og private - for 9,8 pct. af bnp i 2016 mod 7,9 pct. i 2000.

'Med en stigning på 69 pct. står sundhedsudgifterne for den højeste vækst (blandt offentlige tjenester red.), og de har været støt stigende i hele perioden. Sundhedsudgifterne påvirkes ikke som socialområdet af konjunkturerne, hvor for eksempel et fald i beskæftigelsen vil øge udgifterne.  Sundhedsudgifterne bliver i stedet påvirket af for eksempel ændringer i folketallet og antallet af ældre', skriver Danmarks Statistik.

Ifølge analysen er det dog ikke befolkningstilvæksten, der har drevet udviklingen. Analysen nævner løn til ansatte og anlægsinvesteringer, der kan relateres til opførsel af de ny supersygehuse. Udgifterne til medicin er steget med næsten fire mia. kr. til ni mia. kr. Samtidig er der markant flere behandlinger.

'Fra 2008 til 2017 er befolkningen vokset med 5 pct. I samme periode er såvel ambulante behandlinger på hospitalerne samt antallet af indlæggelser vokset med henholdsvis 34 pct. og 17 pct. På trods af flere indlæggelser er antallet af sengedage faldet med 18 pct.', hedder det i analysen.

Samlet lød de offentlige udgifter i Danmark i 2017 på 1.114 mia. kr.

'Det betyder, at udgifterne til social beskyttelse i 2017 udgjorde 44 pct. af de samlede offentlige udgifter, mens de offentlige sundhedsudgifter udgjorde 16 pct., og udgifterne til undervisning udgjorde 13 pct. Fordelingen på de forskellige områder er forholdsvis konstant over tid, men der er en stigning i sundhedsudgifternes andel fra 13 pct. til 16 pct., mens andelen af udgifter til generelle offentlige tjenester er faldet', skriver Danmarks Statistik. 

Ritzau