DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Både Kim Christiansen (DF) (th) og trafikminister Ole Birk Olesen (LA) (i midten), forsvarer investeringen i otte kilometers omfartsvej ved Mariager.
Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix

Omfartsvej til 377 mio. kr. ved Mariager vækker undren

Trafikordfører fra DF Kim Christiansen fik en omfartsvej ved sin hjemby, men opbakning til - og begrundelse - er svær at finde hos det lokale erhvervsliv eller i Vejdirektoratet.
15. MAR 2019 10.46

MARIAGERFJORD: Regeringens trafikplan havde masser af store linjer, men et af de mindre punkter har vakt undren og skabt debat i det nordlige Jylland:

Infrastrukturplanen rummer en bevilling på 377 mio. kr. til otte km. omfartsvej ved rute 555 omkring Mariager. Tilfældigvis er det hjembyen for trafikordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, der indgik trafikaftalen med regeringspartierne.

Det har udløst kritik af planen og beskyldinger mod Kim Christiansen for at pleje lokalinteresserer snarere end overordnede trafikhensyn.

Venstre-borgmester i Mariager Mogens Jespersen glæder sig over, at der måske kommer en ny vej til kommunen, men det lokale erhvervsliv er slet ikke begejstret.

- Vi synes simpelthen ikke, det giver mening, at vi får en omfartsvej uden om byen, siger Anni Andersen, formand for byens handelsstandsforening til DR Nordjylland.

- Allerede i dag er der en hovedvej gennem den del af byen, hvor der ikke er brosten, og den tager langt størstedelen af trafikken gennem Mariager. Derfor er det kun den helt nødvendige trafik, der i dag ledes gennem de små gader i den gamle del af byen, siger Anni Andersen.

- Vi mener faktisk, at 90 pct. af de lastbiler, der kommer her, har et ærinde i byen. Bageren skal have mel, værtshuset skal have øl, og jeg har selv har en blomsterforretning. De kommer med lastbiler, fortæller Anni Andersen.

Vejdirektoratet i 2013: Ingen brug for ny vej
Heller ikke hos Vejdirektoratet finder man argumenter for projektet. Vejdirektoratet skrev i 2013: '...det på baggrund af rapporten konkluderes, at der ikke er problemer på rute 555 med hverken kapacitet eller trafiksikkerhed. Det lokale erhvervsliv fremfører, at en omfartsvej syd om Mariager ikke vil have betydning for erhvervslivets udvikling eller transporter. Rute 555 på strækningen gennem Mariager, der forbinder Hobro og Hadsund, er opgraderet for cirka ti år siden og aflastes ikke væsentligt med en omfartsvej som foreslået, hvilket i øvrigt afspejles i at kun få biler vil benytte omfartsvejen.'

Trafikforsker Harry Lahrmann mener ifølge DR ikke, at der er forhold, der gør, at strækningen skulle være mere belastet i dag i forhold til år 2013, hvor rapporten er skrevet, og at der dermed skulle være et større behov nu.

Driver restaurant i byen
Kim Christiansen driver en restaurant i byen sammen med sin hustru og folketingskollega, Pia Adelsteen (DF). Parret har længe kæmpet for omfartsvejen, men Kim Christiansen afviser blankt, at det har haft betydning for sagen.

- Det bliver en velsignelse for Mariager at få ført den tunge trafik uden om byen. Det har ikke noget at gøre med, hvor jeg bor. Ja, jeg bor i Mariager, og det skal jeg da beklage, at jeg gør, siger han til Jyllands-Posten.

Kim Christiansen understreger, at hans kamp for omfartsvejen ikke er et forsøg på at kapre stemmer. Han er nemlig opstillet i Østjyllands Storkreds, og Mariager hører til Nordjyllands Storkreds.

Også trafikminister Ole Birk Olesen (LA) forsvarer investeringen i vejstykket:

- Vi gør det, fordi Mariager Omfartsvej har nogle positive effekter for trafikken på strækningen. Det kan vi se på tallene. Og så gør vi det, fordi Dansk Folkeparti havde et ønske om at få det her projekt gennemført, siger han til DR.

Arbejdet med vejen ved Mariager begynder i 2022.