DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Omfordeling i udspil til udligning øges med mindre end ti pct.

Mens Landdistrikternes Fællesråd ser positive elementer i S-udligningsudspil, så sukkes der i nordsjællandske kommuner
31. JAN 2020 6.07
TEMA: Udligning

1,4 mia. kr. Det er et centralt tal i regeringens udspil til en udligningsreform for landets 98 kommuner. Især kommuner i hovedstadsområdet kommer til at overføre penge til kommuner i yderområderne.

Dermed splitter regeringens udspil landets kommuner. Mens kommuner i provinsen glæder sig, er der skuffelse i især Nordsjælland.

De 1,4 mia. flere kroner, der skal omfordeles går nemlig i grove træk fra det østlige Danmark til den vestlige del af landet.

- Forskellene mellem land og by er blevet for store. De forskelle ønsker regeringen at udligne, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

I dag omfordeles der for 18,5 mia. kr. mellem kommunerne. Selvom regeringen kun vil forøge omfordelingen med mindre end ti pct., så afviser Astrid Krag, at der er tale om et mindre indgreb.

- Vi omfordeler mere, end vi har gjort i det nuværende udligningssystem. Vi sørger for, at landkommunerne og yderkommunerne får bedre mulighed for at levere velfærd.

- Det er kommuner, der har mange ældre borgere, førtidspensionister og færre arbejdspladser end andre kommuner, sagde Astrid Krag.

Alene de fem mest velhavende kommuner i hovedstadsområdet - Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør - skal tilsammen betale 0,6 mia. kr. mere.

De penge skal blandt andet bruges til at tilføre 950 mio. ekstra kr. til 30 yderkommuner, blandt andet Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder, Vesthimmerland og Frederikshavn.

De Ti Bud
Kommunerne ved endnu ikke, præcist hvor mange penge de hver især bliver tilført.

Men på det overordnede plan er Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), tilfreds med det, han ser i udspillet fra regeringen.

- Man kan sammenligne det lidt med De Ti Bud. Det ser rigtig godt ud, og så må vi se, om det fungerer i praksis.

- Der har været nogle store kommuner, særligt store bykommuner, som har fået langt større fordele af det eksisterende udligningssystem, end en kommune som Lolland har fået, siger han.

Schou Rasmussen så allerhelst et helt nyt udligningssystem, hvor eksperter skulle give deres bud på, hvordan det kunne skrues sammen.

Vil batte noget
Hos Landdistrikternes Fællesråd vil formand Steffen Damsgaard også gerne afvente flere detaljer, inden han fælder en endelig dom over udspillet.

Også han er umiddelbart positiv. Blandt andet over udsigten til samlet en lille mia. kr. mere til kommuner som blandt mange andre Lolland, Langeland og Guldborgsund.

- For det er 30 kommuner, som virkelig er udfordret. Det er kommuner, det virkelig vil batte noget i. Det er vigtigt for den borgernære kernevelfærd og de decentrale servicetilbud, Steffen Damsgaard.

Han noterer sig også på positivsiden, at der derudover er 24 andre kommuner, som samlet bliver tilført 250 mio. kr. ekstra. Til gengæld er han bekymret for, at kommuner som Fanø og Lemvig kommer til at lide under reformen.

- Det kan være bekymrende, hvis man får en kraftig reduktion i udligningen. Jeg har ikke hørt nogen af de kommuner tale om, at der var særligt meget at gøre med, siger han.

Ritzau