DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), vil ændre kommunens indkøbspolitik, efter at Danske Bank har erkendt, at der er foregået omfattende hvidvask i bankens estiske filial
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen, Ritzau/Scanpix

Overborgmester vil ændre indkøbspolitik efter hvidvasksag

Et signal om, at vi ikke vil samarbejde med virksomheder, der bryder loven, siger Københavns overborgmester

KØBENHAVN: Hvidvask af penge er både ulovligt og umoralsk. Med den begrundelse vil Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), ændre kommunens indkøbspolitik.

Anledningen er, at Danske Bank, kommunens vigtigste bankforbindelse, har erkendt, at der er foregået omfattende hvidvask i bankens estiske filial.

Fremover skal kommunen kunne ophæve en kontrakt, hvis en bank dømmes for hvidvask, mener overborgmesteren.

- Fremover vil vi udelukke virksomheder fra at byde på opgaver, hvis de er dømt for hvidvask. Og vi vil også skrive ind i fremtidige kontrakter, at de bliver opsagt, hvis de bliver dømt for hvidvask, siger Frank Jensen.

Københavns Kommune har i dag et stort engagement med Danske Bank. Blandt andet kører indbetaling af A-skat, sociale ydelser til borgerne og bidrag til den kommunale udligning gennem Danske Bank.

Her er kommunen bundet af, at staten har indgået kontrakt med Danske Bank. Men derudover har Københavns Kommune også aftalt, at løn og andre betalinger kører gennem Danske Bank. Og det er også et selskab under Danske Bank, der forvalter kommunens investeringer.

Svært at skifte bank nu
Kommunens økonomiudvalg bad i begyndelsen af oktober forvaltningen undersøge mulighederne for at ophæve samarbejdet med Danske Bank. Det har forvaltningen gjort, og undersøgelsen viser, at der ikke er de store muligheder for at skifte bank nu og her.

Danske Bank er nemlig ikke dømt for hvidvask. Og efter udbudsreglerne vil kommunen kun kunne udelukke den del af Danske Bank-koncernen, der måtte modtage den endelige dom.

Desuden har Danske Bank i alle tilfælde ret til at foretage det, der hedder 'self cleaning', altså en grundig oprydning. Og så vil banken være berettiget til at byde igen i et nyt udbud, fremgår det af et notat fra Økonomiforvaltningen.

Reglerne om 'self cleaning' vil dog også være gældende, hvis København vedtager en ny indkøbspolitik, sådan som overborgmesteren ønsker.

- Det er rigtigt, at reglerne om 'self cleaning' gør det svært at udelukke virksomheder. Men omvendt giver det et meget kraftigt incitament til at rette op på ulovlighederne.

- Med ændringen af vores indkøbspolitik sender vi et virkelig stærkt signal om, at vi ikke ønsker at samarbejde med virksomheder, der bryder loven, siger Københavns overborgmester.

Ritzau