DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Pulje til kystbeskyttelse øget med 20 millioner kroner

KORT NYT3. DEC 2018 8.11

Regeringen og Dansk Folkeparti er – som et led i finanslovsforhandlingerne – blevet enige om at øge puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Flere og flere kommuner udfordres af stigende vandstande og oversvømmelser. Derfor afsættes der en tilskudspulje til diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger. Derfor forhøjes puljen, som kommuner og digelag kan søge, fra 60,6 til 80,6 mio. kr.  

Pulje kan bruges på delvis finansiering af digeprojekter. Der er 40,3 mio. kroner i både 2020 og 2021.

ka