DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Realdania vil mildne coronakrise og styrke bæredygtighed

175 mio. kr. til indsatser i kølvandet på covid-19 - både nye og tidligere.

Realdania bidrager nu med 175 mio. kr. til at hjælpe med at afbøde virkningerne af coronakrisen. Indsatsen skal understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet i kølvandet på krisen og samtidig hjælpe udfordrede projekter, der tidligere har modtaget støtte fra Realdania, oplyser foreningen. 
 
Målet er at give inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter. Realdania støtter dette arbejde med en pulje på 115 mio. kr.

Den anden del af Realdanias særlige indsats skal hjælpe projekter, der tidligere har fået filantropisk støtte fra Realdania, og som nu mærker alvorlige økonomiske konsekvenser af covid-19. Med en pulje, der står på skuldrene af statens hjælpepakker, er der nu hjælp til en række udfordrede projekter, der er ramt af alt fra aflysninger til forsinkelser og problemer med finansiering.

Også ti mio. kr. til kulturen

Støtten er målrettet igangværende projekter og projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse. Disse projekter får nu mulighed for i to runder, i maj og efter sommerferien, at søge om støtte til bl.a. finansiering af ekstraudgifter og i helt særlige tilfælde hjælp til driftstab. Realdania har afsat 50 mio. kr. til denne indsats.

Dertil kommer ti mio. kr., som efter sommerferien kan søges af en række kultur- og oplevelsesinstitutioner, der tidligere har modtaget støtte fra foreningen, til at afholde et eller flere arrangementer, når det bliver muligt at byde publikum indenfor igen.

- Med denne særlige indsats prioriterer vi en del af vores uddelinger i 2020 til denne vigtige sag. Vi ved endnu ikke, hvor vores bevillinger samlet set ender i 2020, men vi forventer fortsat at kunne bidrage med samlet set omkring 500-600 mio. kr., siger Jesper Nygård.