DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Job

Region skal fyre 317 ansatte: 'Det er en trist og hård tid for alle'

Underskud tvinger Region Sjælland til en større sparerunde. Det kan ikke undgå at gå ud over serviceniveauet, siger regionsrådsformand

SJÆLLAND: Region Sjælland er kommet i så store økonomiske problemer, at sygehusene og administrationen forventer at skulle afskedige helt op mod 317 medarbejdere i den kommende tid. 

Samtidig bliver 'en række ubesatte stillinger' nedlagt som led i sparerunden. I alt forventes det, at 595 årsværk bliver berørt. Det oplyser Region Sjælland.

Afskedigelserne sker som den direkte konsekvens af et underskud på regionens 2019-budget, der bl.a. er blevet presset af behandling af flere patienter med mere komplicerede sygdomme og dyrere sygehusmedicin.

Samtidig skal Sjællands Universitetshospital indhente et underskud på 2018-budgettet, mens en politisk beslutning om at indskrænke administrationen også får betydning for hospitalet, oplyser regionen.

- Det er en trist og hård tid for alle, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Det er dog en trøst, at det er lykkedes at nedbringe antallet af afskedigelser, da der er en del ubesatte stillinger, som ikke genbesættes. Alligevel må vi sige farvel til mange gode medarbejdere, og det er vi kede af, siger regionsrådsformanden, der konkluderer, at det er 'klart, at sådanne reduktioner ikke kan undgå at gå ud over den service, som patienterne vil opleve.' 

Håb om omplacering
Afskedigelserne sker i november, og ifølge Region Sjælland vil stort set alle faggrupper, herunder både medarbejdere og ledere, blive berørt. Dog går psykiatrien fri for besparelserne.

Faggrupperne tæller bl.a. sygeplejersker, lægesekretærer, sosu-assistenter, administrativt personale, læger og bioanalytikere. 

De faglige organisationer skal i morgen - tirsdag den 23. oktober - til forhandling om de kommende afskedigelser.

Regionen håber, at der kan laves aftaler om omplaceringer, og Heino Knudsen understreger, at regionen 'gør fortsat alt, hvad vi kan, for at nedbringe antallet af afskedigelser yderligere ved at tilbyde omplaceringer.' 

- Der er stadig afdelinger på sygehusene, hvor der er brug for flere hænder. F.eks. er der allerede stillinger, vi vil tilbyde cirka 50 medarbejdere. Men da det adskiller sig væsentligt fra det, medarbejderne laver i dag, er det et formelt krav, at vi lader medarbejderne vælge, om de vil have den nye stilling, eller om de hellere vil afskediges, siger han. 

Vil fremrykke sygehusplan
En del af regionens spareplan handler om, at dele af sygehusplanen skal fremrykkes, men det kræver politisk godkendelse. Regionen foreslår bl.a., at brystkræftoperationerne flyttes fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og at onkologiske sengepladser til indlagte kræftpatienter flyttes fra Næstved til Roskilde.

Begge forslag er midlertidige flytninger, fordi afdelingerne først skulle samles i Køge i takt med, at kommunens nye universitetshospitalsbyggeri står klar.

Regionen foreslår også, at Sjællands Universitetshospitals administrative stab skal samles i Køge og at den lokale blodprøvetagning i Hundige bliver helt nedlagt, og at blodprøver i stedet skal foretages hos byens praktiserende læger. 

- Forslagene fra administrationen skal nu princip-drøftes i Regionsrådets forretningsudvalg, med henblik på at vurdere, om vi fra administrationens side skal gå videre med planlægningen og herunder drøftelser med medarbejderne, siger adm. direktør Per Bennetsen.

Region Sjælland har mere end 18.000 medarbejdere og i 2019 et samlet budget på ca. 19 mia. kr. 

  

Sådan bliver sygehusene ramt:

Region Sjælland forventer, at der samlet skal afskediges 317 årsværk. Heraf er der ledige stillinger til ca. 50 medarbejdere.

Samtidig bliver 278 årsværk, der i dag er ubesat, helt nedlagt.

Dermed forventes det, at 595 årsværk bliver berørt.

  • Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge: Afskedigelser svarende til 215 årsværk. 145 ubesatte stillinger bliver nedlagt.
  • Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Afskedigelser svarende til 25 årsværk. 36 ubesatte stillinger bliver nedlagt.
  • Nykøbing F. Sygehus: Afskedigelser svarende til 31 årsværk. 28 ubesatte stillinger bliver nedlagt.
  • Holbæk Sygehus: Afskedigelser svarende til 11 årsværk. 20 ubesatte stillinger bliver nedlagt.
  • Regionshuset i Sorø: Afskedigelser svarende til 26 årsværk. 30 ubesatte stillinger bliver nedlagt.
  • Psykiatrien er friholdt, bortset fra administrationen