DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job
Ved OK18 leverede det regionale område det delforlig, som først gav dårlig stemning internt på lønmodtagersiden, men efterfølgende viste sig at være det gennembrud, der kom til at danne model for de efterfølgende forlig. Delforlig står også højt på listen til OK21, er de regionale forhandlere enige om.
Foto: Jens Nørgaard Larsen, Ritzau Scanpix

Regionale overenskomstparter melder nu også klar til OK21

Arbejdsgivere og lønmodtagere enige om at gå efter mindre konfliktfyldt proces, egne løsninger og delforlig.
6. DEC 2019 10.09
TEMA: OK21

På samme måde som for det kommunale område har overenskomstparterne på det regionale område i god tid inden OK21 kridtet banen op i fælleskab i den hensigt, at processen næste gang skal forløbe mindre dramatisk end sidst. Det papir, der er kommet ud af det, hedder ligefrem 'Erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger'.

De to parter er på arbejdsgiversiden regionerne repræsenteret ved Regionernes Lønnings- og Takstnævn og på lønmodtagersiden Forhandlingsfællesskabet bestående af 51 overenskomstbærende fagforeninger. Foruden ønsket om mindre konfliktfyldte forhandlingsforløb rummer den fælles erklæring også en målsætning om, at det regionale arbejdsmarked skal finde sine egne løsninger.

Altså fuldstændig samme princip som i det tilsvarende papir mellem de kommunale overenskomstparter, nemlig at også de regionale foretrækker at klare ærterne selv. Også hvis de skulle havne i Forligsinstitutionen.

Delforlig står i det regionale papir højt oppe på listen om der tiltag, der kan skabe fremdrift i fremtidige overenskomstforhandlinger, og på det punkt taler parterne med en vis vægt. Ved OK18 var det netop et delforlig på det regionale område, der udgjorde det gennembrud, som kom til at danne model for de efterfølgende forlig, først på det kommunale område, så på resten af det regionale og til sidst på statens område.

Lige i situationen skabte det indledende delforlig ganske vist lidt dårlig stemning internt på lønmodtagersiden med vris mellem LO-fagforeningerne på den ene side og FTF og Akademikerne på den anden, men den del af erfaringerne fra OK18 har Forhandlingsfællesskabet allerede for et år siden evalueret på uden medvirken af arbejdsgiversiden.

 

Se erklæringen fra parterne.