DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Regioner med millionbevillinger til kultur

Nordjylland støtter den lokale kulturarv, og Midtjylland har fire mio. kr. til blandt andet unges arbejde med FN's verdensmål.
29. NOV 2019 12.14

MIDTJYLLAND / NORDJYLLAND: Regionsrådene i Nordjylland og Midtjylland har besluttet at bevilge henholdsvis 1,5 og fire mio. kr. af de regionale kulturudviklingsmidler.

I Midtjylland går de til syv projekter, som blandt andet skal fremme kompetenceudvikling, nytækning og samarbejde i det midtjyske kulturliv. Blandt projekterne er Aarhus Billedkunstcenter: Den kunstproducerende region med 1.194.000 kr., som er et netværk for billedkunstnere, der skal styrke Midtjylland som kunstproducerende region.

Projektet BUM, der skal skal styrke børn og unges arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, får 835.00 kr. Her skal skoleklasser fortolke og bearbejde udvalgte verdensmål gennem musik, dans, teater, billedmedier, video, digitale medier, fortælling og tværæstetiske naturoplevelser.

- Vi ser masser af nye eksempler på innovative kulturprojekter, der skaber samarbejder på tværs af både geografi og kunstarter i Midtjylland. Den udvikling vil vi som region være med til at løfte, og det bliver spændende at følge de syv projekter, der nu modtager støtte, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S). 

Nordjylland støtter kulturarven
Bevillingen fra Nordjyllands Kulturpulje 2019 går til projekter, som skal udvikle den nordjyske kulturarv.

Illustration: Region Midtjylland

Et af projekterne skal skabe netværk mellem unge musiktalenter i Nordjylland, som måske kan mangle det sidste skub eller en professionel vinkel for at bryde igennem med musikken.

Der er også støtte til et projekt, hvor nordjyderne selv skal sætte ord og billeder på den nordjyske identitet. Det munder ud i en vandreudstilling, som kommer rundt i hele landsdelen.

- Samlet set kommer de til at promovere Nordjylland og skabe glæde for rigtigt mange nordjyder. Jeg er overbevist om, at de vil sætte varige spor og være med til at skabe gode kulturmiljøer i mange lokalområder. Men kultur er også grænseoverskridende. Derfor er det så vigtigt, at vi som region kan støtte projekter, der går på tværs af institutioner og geografi, siger Ole Stavad (S), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

ibs

Fakta

Region Nordjyllands kulturpulje i 2019:

 • Vores Nordjylland v. Kulturarv Nord (250.000 kr.)
 • Genklang 2020 v. Tempi (260.000 kr.)
 • SoundCAMP & SoundDIY v. KORMA (165.000 kr.)
 • Talentveje til litteraturen v. Brønderslev Forfatterskole (240.000 kr.)
 • FilmMaskinen - netværk og aspiranter, Del II v. FilmMaskinen (230.000 kr.)
 • Life-Boats Norges tur v. Den Selvejende Institution Life-Boats (190.000 kr.)
 • Pilotprojekt for Limfjordsteatrets Institut for talentudvikling v.
 • Limfjordsteatret (130.000 kr.)
 • Forundersøgelse for Lønstrup International Crafts Center v.
 • Foreningen til udvikling af LICC (75.000 kr.)

Region Midtjylland:

 • Aarhus Billedkunstcenter: Den kunstproducerende region (1.194.000 kr.)
 • BUM Netværk for børn og unge: Nordlys – Børn og ungekultur med verdensmål (835.000 kr.)
 • Performing Arts Platform: ART HACK (600.000 kr.) 
 • Struer Museum: Brugerdesignende soundscapes i autentiske rum (600.000 kr.)
 • Det Grænsesøgende Kulturkøkken: Institute of Meals (500.000 kr.)
 • The Animation Workshop: DRAWn - visuelt talenttræf (250.000 kr.)
 • Maltfabrikken: Create Change - International kulturkonference (200.000 kr.) 

Kilder: Region Nordjylland og Region Midtjylland