DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Regionerne overholder sine budgetter

KORT NYT17. DEC 2018 11.35

En foreløbig opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at regionernes budgetter ser ud til at overholde økonomiaftalen for 2019. Opgørelsen bygger på de foreløbige budgettal, som regionerne har sendt til ministeriet, oplyser Finansministeriet.

Med økonomiaftalen for 2019 fik det regionale sundhedsområde 1 mia. kr. i 2019., heraf 0,2 mia. kr. til psykiatrien. Regionerne har i næste års foreløbige budgetter sat 114,5 mia. kr. af til drift af området. Samtidig har regionerne sat 3,1 mia. kr. af til regional udvikling, som blandt andet omfatter trafik og miljø, og 7,4 mia. kr. af til anlæg.

Således flugter budgetterne med rammerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, og regeringen skal i januar 2019 lave den endelige vurdering af, om aftalen er helt og fuldt overholdt. Regeringen skal også tage stilling til, om det betingede bloktilskud skal udbetales. Det sker på baggrund af Danmarks Statistiks endelige budgettal.

eo