DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Regionsråd støtter netværk med kultur-millioner

Regionsrådet i Midtjylland uddeler i marts første del af de regionale kulturudviklingsmidler på cirka fire mio. kr.

MIDTJYLLAND: Bedre mediekundskaber til skoleelever, styrket samarbejde om dans, klassiske symfonier til syv specifikke steder i Region Midtjylland og kunstig intelligent læsning af håndskrevne ark fra stadsarkiverne.

Sådan lyder et lille udpluk af de i alt 13 kulturprojekter, regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling netop har indstillet til støtte fra regionens kulturudviklingspulje, oplyser regionen.

Fælles for projekterne, der samlet indstilles til knap fire mio. kroner, er fokus på at opbygge nye kompetencer og på at udvikle stærke netværk på kulturområdet på tværs af kommunegrænserne i regionen. På samme måde byder alle de 13 projekter på aktiviteter i mere end en af regionens 19 kommuner.

Også støtte til Kulturmødet
Udover de 13 projekter indstiller udvalget også til regionsrådet, at der gives støtte på i alt 200.000 kroner til fire midtjyske projekter på Kulturmødet på Mors. Kulturmødet er blevet et vigtigt forum for politikere, kunstnere, kulturfolk og borgere, og også disse projekter er kendetegnet ved at have netværk, debat og kulturudvikling som centrale temaer.

Endeligt indstilles det, at der gives støtte på 300.000 kr. til åbning af Europæisk Kulturregions festival Genopdag, der løber af stablen til juni. I Europæisk Kulturregion bygger regionen og de 19 kommuner videre på samarbejdet omkring Kulturhovedstadsåret 2017, og festivalen byder på talrige arrangementer i hele regionen.  

Regionsrådet tager endelig stilling til ansøgninger til kulturudviklingspuljen på sit møde den 27. marts.

MG

 Fakta

  • Der er to årlige ansøgningsrunder for de regionale kulturmidler i 2019. Næste runde har ansøgningsfrist til september.
  • Den samlede pulje til kulturudvikling er på 10,7 mio. kroner
  • I alt 18 projekter er indstillet til at få del i de regionale kulturudviklingsmidler i første runde 2019 – i alt cirka 4,3 mio. kr. Herunder fire projekter på Kulturmødet på Mors og støtte til åbningsarrangement på Europæisk Kulturregions festival i juni.
  • Læs mere om Europæisk Kulturregion på www.kulturregion.dk
  • Se støttebeløb og kort beskrivelse af de indstillede projekter herunder. Find de samlede projektbeskrivelser her.