DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK IT
DK Job

Rigsrevisionen har påpeget risiko for misbrug i mindst syv styrelser

Gennemgang af revisioner siden 2012 viser adskillige tilfælde af dårlig kontrol med udbetaling af milliarder.
11. DEC 2019 6.20

Foruden Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har mindst syv styrelser fået kritik af Rigsrevisionen for dårlig kontrol med udbetaling af milliarder af kroner, skriver Politiken efter at have gennemgået Rigsrevisionens revisioner af statens regnskaber siden 2012. Dermed har den sikkerhedsbrist, der foreløbig har kostet to ledende figurer i Forsvaret deres stillinger, også været gældende i en række andre styrelser.

I flere tilfælde har de samme medarbejdere haft mulighed for at godkende udbetalinger på egen hånd, uden at andre i styrelserne var indover. Ifølge rigsrevisor Lone Strøm har der været 'en øget risiko for svindel' i alle syv styrelser.

- Kravet om funktionsadskillelse hjælper med at minimere risikoen for svig ved at sikre, at minimum to medarbejdere skal være involveret i en betaling, før den frigives, skriver Lone Strøm i et svar til Politiken.

Uberettiget adgang
I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 'én medarbejder kunnet foretage udbetalinger alene', konkluderede Rigsrevisionen i august.

Udbetalingerne er foregået fra en pulje på 17 mia. kr. fordelt på fire ministerier. Der er ikke fundet fejl i udbetalingerne, men 'medarbejderen anvendte brugerprofiler og adgangskoder, der var oprettet i kollegers navne', efter at styrelsen formelt havde forsøgt at ændre praksis.

I Udenrigsministeriet 'har 463 nuværende og fratrådte medarbejdere haft uberettiget adgang til at godkende økonomiske dispositioner i forhold til den daglige drift og udviklingsbistanden', konkluderer Rigsrevisionen.

I NaturErhvervstyrelsen har ni medarbejdere kunnet 'godkende lønudbetalinger til sig selv' i form af blandt andet overarbejde og mistede fridage. I alt blev der udbetalt for 610.000 kr.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) er ikke overrasket over, at den dårlige kontrol med udbetalinger tilsyneladende gælder en lang række styrelser.

- Det er den mistanke, vi har haft fra starten af sagen. Det viser sig jo, at den overordnede regnskabsinstruks fra Forsvarsministeriet ikke indeholder et krav om, at der skal være fire øjne, der ser på en sag, før den går til udbetaling, siger han.

Ritzau